De bedriegers moeten gestraft worden! Maar laten we traceerbaarheid en oorsprongsetikettering niet verwarren!

14.02.2013

Naar aanleiding van het onderzoek naar fraude met paardenvlees onderstreept FEVIA dat een uitgebreidere oorsprongsetikettering fraudeproblemen noch zal verhelpen of verhinderen. Traceerbaarheid en oorsprongsetikettering zijn twee verschillende dingen met verschillende doelstellingen.

U vindt in bijlage het persbericht.

Bijlages: