Fevia en Comeos lanceren een coalitie voor gezondere voedingskeuzes

12.10.2023

Met het “Nutri-Pact: een Coalitie voor Beter Eten” zetten Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, en Comeos, de federatie voor handel en diensten, hun inspanningen voort om bij te dragen aan een evenwichtiger voedingsaanbod op de Belgische markt. Verder bouwend op de lessen die ze geleerd hebben uit hun vorige Convenant Evenwichtige Voeding en met de mooie resultaten van de zuivel- en frisdrankensector in het geheugen, gaan de federaties hun aanpak verder verbreden en consumenten stimuleren om gezondere voedingskeuzes te maken. Fevia en Comeos ijveren daarbij voor samenwerking tussen alle actoren die voeding aanbieden, en voor ondersteuning door de overheid. 

Consumenten stimuleren om gezondere voedingskeuzes te maken met het Nutri-Pact

De strijd tegen overgewicht en obesitas blijft, ook in België, een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Fevia en Comeos nemen daarom een nieuw initiatief om proactief te blijven werken aan een evenwichtiger voedingsaanbod: ze lanceren het “Nutri-Pact: een Coalitie voor Beter Eten”, met een waaier aan ambities en engagementen waarop hun leden nu en in de volgende jaren zullen inzetten. Dit initiatief is de opvolger van het vorige Convenant Evenwichtige Voeding (2012-2020). 

In het nieuwe Convenant “Nutri-Pact: een Coalitie voor Beter Eten” zetten de leden van Fevia en Comeos hun inspanningen verder om de nutritionele kwaliteit van hun voedingsmiddelen verder te verbeteren:

  • Enerzijds door in te zetten op de prioriteiten van de Food Based Dietary Guidelines: meer volkoren granen, groenten en fruit, peulvruchten en noten en zaden toevoegen aan hun productaanbod.
  • Anderzijds door, waar mogelijk, het suiker- en zoutgehalte te verminderen en het vezelgehalte te verhogen in hun producten. Twee wetenschappelijke rapporten die Sciensano zal publiceren, vormen de basis voor verdere productherformuleringen. Ten eerste het Nutri-Track, dat de nutritionele evolutie van het productaanbod in België in kaart brengt, en ten tweede EUREMO, dat de vergelijking maakt met het productaanbod in de omringende landen. 
  • Voor sommige producten zijn geen productformuleringen (meer) mogelijk. In dit geval kan er ingezet worden op kleinere portiegroottes en meer bewustwording. 

Daarnaast voorzien Fevia en Comeos ook een nieuw luik in het Nutri-Pact, waarbij ze de consument op 3 verschillende manieren willen stimuleren om effectief de gezondere keuzes te maken:  

  • Eerst en vooral hebben ze in 2023 een nudgingproject opgestart, onder leiding van nudgingexpert BE4LIFE. Het doel is om gezondere keuzes subtiel naar voren te schuiven in de winkelomgeving en te kijken of dit de consument helpt om effectief gezondere keuzes te maken. De resultaten van dit nudgingproject worden in 2024 verwacht. 
  • Verder stimuleren de federaties hun voedingsbedrijven om meer in te zetten op een marketing die de gezondere opties onder de aandacht van de consument brengt.  
  • Tot slot moedigen ze hun voedingsbedrijven aan om extra informatie te verschaffen over de nutritionele kwaliteit van hun voedingsproducten, bijvoorbeeld door middel van een Nutri-Score op de verpakking. Hierdoor krijgt de consument een beter inzicht in de gezondere keuzes.

Een coalitie met de overheid en de andere stakeholders: 4 voorstellen om samen te werken aan gezondere voedingspatronen 

Fevia en Comeos willen de handen in elkaar slaan met de andere actoren die voeding aanbieden en met de overheid, om - elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid - te werken aan een gezondere toekomst. De federaties vragen daarbij specifiek aan de overheid om de inspanningen van de voedingssector te ondersteunen en mee een actieve rol op te nemen om de consument te overtuigen om voor een evenwichtigere levensstijl te kiezen.

Een dergelijke succesvolle samenwerking tussen de voedingssector en de overheid vond in het verleden reeds plaats met het Zoutconvenant (2008-2013). De sensibiliseringscampagnes van de overheid om minder zout te eten, hebben toen de herformuleringsinspanningen van de sector versterkt. 

Dit zijn de vier concrete vragen tot samenwerking van Fevia en Comeos aan de overheid: 

  1. Data is key! De overheid kan de voedingssector ondersteunen door regelmatig voedselconsumptiepeilingen uit te voeren zodat de sector inzicht krijgt in (de evoluties van) het eetpatroon van de Belgische bevolking. Daarnaast vragen we om de nodige middelen te voorzien voor Sciensano om het Nutri-Track- en EUREMO-rapport te publiceren.
  2. Meer sensibiliseringscampagnes: We vragen de overheid om via positieve boodschappen de consument aan te moedigen om stap voor stap meer volkoren granen, groenten en fruit, peulvruchten en noten en zaden toe te voegen aan zijn maaltijden. Die productgroepen zijn immers, naast minder zoutconsumptie, de topprioriteiten van de Food Based Dietary Guidelines, en de Belgische bevolking kan hiermee de grootste gezondheidswinst boeken.
  3. Een bredere samenwerking tussen àlle sectoren die voeding aanbieden: We vragen aan de overheid om haar huidige focus te verbreden en ook de andere sectoren die voeding aanbieden, zoals de horeca, de cateraars en de kleinhandel, te vragen om de gezondere keuzes steeds gemakkelijker te maken voor de consument. 
  4. Een “health-in-all-policies”-aanpak: De sleutel tot succes ligt bij een overheid die blijft werken aan the bigger picture: een gezonde levensstijl waarbij er naast gezondere voedingspatronen ook aandacht is voor voldoende beweging, slaap en minder (chronische) stress. Fevia en Comeos pleiten daarbij voor een brede aanpak door de betrokken overheden waarbij alle domeinen en bevoegdheidsniveaus samenwerken aan een omgeving die een gezondere levensstijl gemakkelijker maakt.

Resultaten van het Convenant Evenwichtige Voeding 2012-2020: een dalende trend in de calorie-inname, maar minder groot dan verwacht 

Het nieuwe Nutri-Pact bouwt verder op de inzichten en de resultaten van het vorige Convenant Evenwichtige Voeding. Fevia en Comeos hebben het Convenant Evenwichtige Voeding in 2012 gelanceerd en zijn daarbij met hun leden een traject opgestart om de energie-inname van de consument te laten dalen. Ze pasten daarbij de samenstelling van hun producten aan, brachten innovatieve producten op de markt, verkleinden de porties en veranderden hun marketingpraktijken. 

Met het Convenant Evenwichtige Voeding leverden de voedingsbedrijven een mooie bijdrage aan een verminderde calorie-inname van de consument. De resultaten laten een daling zien met 2% van het aantal aangekochte kilocalorieën in de Belgische supermarkten. Dit betekent dat er per persoon en per dag gemiddeld 39 kcal minder aangekocht worden. De mooie resultaten van de zuivel- en de frisdrankensector bevestigen die dalende trend. De zuivelsector overtrof daarbij haar engagement om de toegevoegde suikers in haar producten met 8% te verlagen en behaalde 12% suikerreductie. De frisdrankensector boekte, met -20% suikerreductie, een dubbel zo groot resultaat als de afgesproken -10% suikerreductie. 

Gezien de mooie resultaten van hun sectoren hadden Fevia en Comeos erop gerekend dat het aantal aangekochte kcal door consumenten zou blijven dalen gedurende de volledige looptijd van het Convenant. Naar het einde van het Convenant toe, in 2019, zwakt de daling echter af. De federaties concluderen hieruit dat de consument nog onvoldoende de weg vindt naar de gezondere keuzes. Daarom is een bijkomende aanpak nodig, waarbij de consument ook gestimuleerd wordt om effectief de gezondere keuzes te maken. Met een nieuw luik aan engagementen op dit vlak, wil het Nutri-Pact hierop een antwoord bieden.

Meer informatie over het Nutri-Pact, met best practices van voedingsbedrijven die de gezondere keuzes gemakkelijker maken voor de consument?
Check de website www.nutri-pact.be

 

Contact Fevia

Aurélie Gerth
Communication Director
+32 498 58 62 05
aug@fevia.be

Contact Comeos​​​​

Hans Cardyn 
Director of Communications
+3227880510 
Hans.Cardyn@comeos.be