Fevia weerlegt eenzijdige kritiek op aanpak marketing naar kinderen

28.09.2021

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, is niet te spreken over de cartooneske manier waarop consumentenorganisatie Test Aankoop de sector aanvalt met een eenzijdig en onjuist rapport over marketing van voeding naar kinderen.

“Met de Belgian Pledge hebben wij net een aanpak die werkt en die bedrijven aanmoedigt om te blijven innoveren. We gaan graag in dialoog over hoe we als sector nog beter invulling kunnen geven aan de terechte vraag naar verantwoorde marketing, maar een eenzijdige oproep om wetgeving die kinderen zou doen opgroeien in een wereld zonder reclame, is onrealistisch,” zegt Bart Buysse, CEO van Fevia.

kindermarketing

De Belgische voedingsindustrie is zich al jaren bewust van de uitdaging om op een verantwoorde manier te communiceren naar jongeren. Met de Belgian Pledge zorgen Fevia, Comeos en UBA er net voor dat de lat voor bedrijven om te mogen adverteren naar jongeren toe steeds hoger komt te liggen. Dankzij dit zelfregulerend initiatief nemen deelnemende voedingsbedrijven, handelaars, restaurantketens en cateraars duidelijke engagementen op rond reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar.

“Met de Belgian Pledge stimuleren we bedrijven om te investeren in innovaties en om producten op de markt te brengen met bijvoorbeeld minder vetten, suiker of zout. Enkel wie voldoet aan steeds strenger wordende nutritionele criteria mag nog adverteren naar kinderen. We geloven niet dat je jongeren moet afschermen van elke vorm van reclame, maar dat je die best beperkt tot de meest aangewezen opties,” aldus Bart Buysse.

De engagementen van de ondertekenaars van de Belgian Pledge, samen goed voor ongeveer 80% van de advertentiemarkt voor voeding, spelen bovendien in op het snel veranderende mediagebruik van kinderen. Zo breidde de Belgian Pledge in 2017 uit naar sociale mediakanalen en is het sinds 2020 ook van toepassing op online influencers. In die zin is dit instrument een stuk sneller dan wetgeving. Ondertekenaars verbinden zich er ook toe om hun engagementen door onafhankelijke partners te laten controleren. De onafhankelijke monitoringrapporten, die beschikbaar zijn op de website van de Belgian Pledge, bevestigen keer op keer dat de ondertekenaars hun engagementen nakomen.

Dat initiatief neemt Test Aankoop nu onder vuur op basis van een selectie “verpakkingen alsook de televisie- en internetreclame van 179 snacks”. Helaas is de consumentenorganisatie weinig transparant over de criteria die ze hanteerde om deze selectie op eigen houtje te maken. Van enige wetenschappelijke aanpak lijkt dan ook geen sprake in het rapport van Test Aankoop. Ook de claim dat de voedingsindustrie op Europees vlak haar eigen, vrijwillige engagementen niet zou nakomen, stoelt op een manifest foute interpretatie van die engagementen.

“Als Belgische voedingsindustrie zijn we ons goed bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de consument. Communiceren naar jongeren vraagt een specifieke aanpak en die vullen onze voedingsbedrijven in met de Belgian Pledge. Ze weten dat er daarbij beperkingen zijn en dat er met kritische ogen gekeken wordt naar hun reclame-uitingen. Met constructieve en onderbouwde kritiek gaan we dan ook graag aan de slag om de Belgian Pledge verder te laten evolueren. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen, waaronder beleidsmakers. Zo’n aanpak, op basis van vrijwillige engagementen en constructieve dialoog, is de beste garantie op echte resultaten,” besluit Bart Buysse.