Lancering Nutri-Score in België: de visie van de voedingsindustrie

02.04.2019

Brussel, 2 april 2019 – Vandaag lanceerde minister van volksgezondheid De Block officieel het Nutri-Score systeem in België. Voedingsproducenten delen de doelstelling om consumenten transparant te informeren en ze te helpen keuzes maken die passen binnen een gezonde en evenwichtige levensstijl. Voor Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, moet een aanvullend systeem van voedingsetikettering vooral Europees geharmoniseerd worden en vrijwillig blijven, zoals de Europese regelgeving dat vandaag voorziet. 

Een wildgroei aan systemen vermijden

Sinds eind 2016 moeten voedingsbedrijven vanuit Europa verplicht bepaalde informatie over de voedingswaarde van hun producten op het etiket zetten. Dat moet steeds per 100 gram of per 100 milliliter, eventueel aangevuld met de info per portie. Naast die wettelijk verplichte informatie kunnen bedrijven aanvullend de “Referentie-Innames” weergeven op de voorkant van de verpakking. Voor dat systeem stelde Europa duidelijke richtlijnen op. Vandaag komen er aanvullende systemen op de markt, zoals onder andere de Nutri-Score in ons land, waarover Europa geen duidelijke richtlijnen vooropstelde. Voor Fevia dringt een Europese harmonisatie zich op.

“Transparantie is essentieel voor een gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon. Die doelstelling delen onze voedingsbedrijven met consumenten en met beleidsmakers. Als sector nemen we al jaren het voortouw om consumenten goed te informeren en het aanbod steeds evenwichtiger te maken,” aldus Jan Vander Stichele, voorzitter van Fevia. “Europa zorgde er de afgelopen jaren voor dat de etiketten uniformer werden zodat je als consument producten beter kunt vergelijken: dat is een goede evolutie. Laten we wel niet vergeten dat onze bedrijven veel investeerden om zich aan te passen aan die nieuwe regels en dat ook consumenten tijd nodig hebben om eraan te wennen. Nu komt het erop aan om een wildgroei van aanvullende systemen te vermijden: we pleiten daarom voor één systeem van vrijwillige voedingswaarde etikettering op Europees niveau.”

Laat bedrijven zelf kiezen om aanvullende informatie te geven

De Europese regelgeving laat toe dat aanvullende systemen op de markt komen en voorziet dat elk bedrijf vrijwillig kan kiezen om die al dan niet toe te passen. Voor Fevia is dat vrijwillig karakter cruciaal. Belgische voedingsbedrijven worden in Europese landen geconfronteerd met verschillende systemen om bijkomende informatie over de voedingswaarde op de voorkant van de verpakkingen weer te geven. Terwijl ons land vandaag Nutri-Score promoot is men er in Italië bijvoorbeeld veel minder enthousiast over.

“We kunnen van bedrijven die meertalige verpakkingen in verschillende landen commercialiseren toch moeilijk eisen dat ze voor elk van die markten een verschillend systeem op het etiket plaatsen? Laat onze bedrijven dus zelf kiezen of het haalbaar is om bovenop de wettelijke verplichte informatie bijkomend nog extra informatie te geven. We moeten er ook over waken om het vrijwillig karakter op het terrein te respecteren, ook in de handelsrelaties tussen producenten en afnemers,” zegt Bart Buysse, CEO van Fevia.

Wetenschappelijk onderbouwd, eenduidig en helder

Een Europees geharmoniseerd systeem dus dat bedrijven vrijwillig kunnen toepassen: maar hoe moet zoiets eruit zien? Fevia spreekt zich niet uit over één van de bestaande systemen, maar vraagt dat de Europese Commissie hier de knoop doorhakt. De Belgische voedingsindustrie pleit voor een systeem met één visuele weergave en één achterliggende set nutritionele criteria. Die criteria en de methodologie moeten transparant zijn en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten waarover een brede consensus bestaat binnen Europa. Tenslotte moet zo’n systeem uiteraard helder zijn voor consumenten en hen echt helpen om keuzes te maken die passen binnen een gezond en evenwichtig voedingspatroon.