Vijf nieuwe action labs binnen het project ‘DE VOEDINGSKETEN VERDUURZAAMT’ uit de startblokken geschoten

13.07.2016

Boerenbond, ABS, Fevia Vlaanderen, Bemefa, Unizo, Comeos Vlaanderen en –als facilitator – ILVO hebben 5 nieuwe uitdagende experimenten geselecteerd om de zoektocht verder te zetten naar hoe de voedingsketen versneld zou kunnen transformeren richting duurzaamheid. Het is al de tweede reeks ‘action lab’s die worden opgezet binnen het project DE VOEDINGSKETEN VERDUURZAAMT. Vorige keer, in 2014, wonnen er 4 projecten financiële ondersteuning en deskundige begeleiding om hun concept uit de grond te stampen. In twee gevallen heeft dat toen geleid tot een levensvatbare werking met een blijvend concept in de voedingsketen. Uit de mislukte experimenten werd geleerd.

Deze keer beschikken de partners over een budget van 100.000 euro van Minister Schauvliege, voor een vijftal experimenten. Er kwamen acht kandidaturen binnen, zowel van private bestaande kmo’s, openbare besturen, vzw’s, als nieuwe startende individu’s. Telkens moesten zij met meerdere actoren of schakels uit de keten hun case uitwerken.

Een onafhankelijke jury, samen met vertegenwoordigers van Broerenbond, ABS, Fevia Vlaanderen, Bemefa, Unizo en Comeos Vlaanderen, ziet een reële kans op slagen voor volgende cases: de ontwikkeling van een kip met meerwaarde, Belgisch biobrood, een systeem voor het wegschenken van voedseloverschotten, een visburger van bijvangst en de antibioticavrije kweek en afmesting van varkens.

De focus van de tweede ‘action labs’-oproep kwam uit de acties van het strategisch en actieplan. Dit plan is ontwikkeld tijdens het voortraject ‘Transformatie naar een duurzame landbouw en voeding’. Met de action labs wordt ingezet op trial and error initiatieven voor bedrijven uit de agro-voedingssector, binnen een financieel én procesmatig ondersteunde experimenteerruimte. Elk action lab krijgt maximaal 25.000 € en een deskundige begeleiding (van ILVO). Van de action labs wordt verwacht dat ze een vernieuwend, keten-overspannend, duurzaam én opschaalbaar project opstarten.

De vijf action labs: regionaal en sectoraal flink gespreid.

  1. “Een Vlaamse trots: kip met meerwaarde” wordt getrokken door Limousin Puur bvba in samenwerking met Steunpunt Levend Erfgoed vzw. Het heeft als doel een vleeskip met meerwaarde te creëren als symbool van levend erfgoed. 
  2. Belgisch biobrood kopen dat gemaakt wordt van lokale bakgranen? Dat kan als het van BioForum Vlaanderen VZW, Hof ten Muizenhole, Molens Nova, Bakkerij De Trog, Bioplanet en Inagro afhangt. Zij willen de lokale, biologische graanketen in Vlaanderen verder ontwikkelen en opschalen door een meer intense samenwerking in de keten, door meer biologische landbouwers te betrekken en door het graanvolume te verhogen.
  3. KOMOSIE vzw en Carrefour maken het dan weer mogelijk om voedseloverschotten van verse en verwerkte producten systematisch weg te schenken. Parallel hieraan wordt een overkoepelde praktijkgerichte methodologie, aanpak en technologie ontwikkeld om zowel grote als kleinere supermarkten in Vlaanderen te ondersteunen bij systematische schenkingen.
  4. Het vierde action lab “Fishlabs” beoogt een visburger te maken van bijvangst in de visserij. Verschillende ketenspelers zoals bijvoorbeeld visveilingen, groothandelaars, hotelscholen en onderzoeksinstellingen willen een visburger van rode poon en steenbolk op de markt brengen.
  5. In action lab nummer vijf werkt men op de vraag of het mogelijk is om varkens op te kweken en af te mesten vrij van antibiotica en het vlees op de markt te brengen. Partners in dit project zijn ABS, Carrefour, Nutrika, Voeders Decadt, Westvlees en Debrameat.

Contact:
Dr. Fleur Marchand, senior onderzoeker ILVO fleur.marchand@ilvo.vlaanderen.be  0486 33 56 44
of marianne.hubeau@ilvo.vlaanderen.be