Voedingssector versterkt engagement rond verantwoorde kinderreclame

26.06.2017

Belgian Pledge: 21 nieuwe ondertekenaars en uitbreiding naar sociale media

Brussel, 26 juni 2017 – De Belgian Pledge, het zelfregulerend initiatief van de voedingssector om reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar te beperken tot producten die voldoen aan specifieke voedingskundige criteria, breidt uit naar 9 nieuwe communicatiekanalen, waaronder sociale media. De Belgian Pledge verwelkomt bovendien 21 nieuwe leden. Voor initiatiefnemers FEVIA, COMEOS en UBA is deze uitbreiding het bewijs dat de sector met de Belgian Pledge een krachtig antwoord geeft op de terechte vraag naar verantwoorde reclame voor kinderen.

De engagementen

De Belgian Pledge is een initiatief dat FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, COMEOS, vertegenwoordiger van de Belgische handelaars, restaurantketens en cateraars en UBA, de Unie van de Belgische Adverteerders lanceerden in 2012. Met dit zelfregulerend initiatief nemen de deelnemende bedrijven duidelijke engagementen inzake verantwoorde marketing naar kinderen toe:

 1. Geen reclame voor voeding en dranken naar kinderen jonger dan 12 jaar, behalve voor producten die voldoen aan voedingskundige criteria voor calorieën, suikers, zout, verzadigd vet en nutriënten die zorgen voor een verbeterde samenstelling, zoals vezels.
 2. Geen communicatie in basisscholen, behalve met akkoord van directie.

Inspelen op veranderend mediagebruik van kinderen

Als zelfregulerend initiatief kan de Belgian Pledge blijven evolueren en snel inspelen op het veranderende mediagebruik van kinderen. De vernieuwde Belgian Pledge die 55 bedrijven vandaag ondertekenen, blijft de basisprincipes behouden maar is in navolging van Europese evenknie EU Pledge nu ook van toepassing op 9 bijkomende kanalen:

 1. Bedrijfsprofielen op sociale media
 2. Mobile en SMS marketing
 3. Direct marketing
 4. Product placement
 5. Interactieve spelletjes
 6. Outdoor marketing
 7. Radio
 8. Bioscoop
 9. DVD/CD-ROM

De Belgian Pledge blijft ook van toepassing op TV reclame, in drukwerk, op bedrijfswebsites en in basisscholen. Verpakkingen van producten en reclame in de winkel zijn niet opgenomen in de Belgian Pledge maar zijn in België wel onderworpen aan de Reclamecode. De naleving van de reclamecode wordt opgevolgd door de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP). 

Jaarlijkse externe monitoring van de engagementen

FEVIA, COMEOS en UBA laten jaarlijks een externe monitoring uitvoeren bij de ondertekenende bedrijven. Voor reclame op TV gebeurt dit elk jaar, voor reclame in scholen en online tweejaarlijks. FEVIA, COMEOS en UBA doen voor de monitoring van de engagementen beroep op externe specialisten zoals Mindshare, Universiteit Gent en de JEP. De monitoringrapporten verschijnen op de website van de Belgian Pledge en tonen de voorbije jaren duidelijk aan dat ondertekenaars hun engagementen effectief naleven.

Samen naar een evenwichtiger voedingspatroon

De Belgian Pledge gebruikt de criteria van de EU Pledge om te bepalen voor welke producten ondertekenaars nog reclame mogen maken. Ze stimuleert op die manier ondertekenaars om producten te herfomuleren zodat deze voldoen aan de voedingskundige criteria. Daarmee sluit de Belgian Pledge naadloos aan op het Convenant Evenwichtige Voeding dat FEVIA en COMEOS vorig jaar afsloten met minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Naast het herformuleren van voedingsproducten en het aanbieden van kleinere porties is ook verantwoorde reclame een onderdeel van de puzzel om de strijd aan te gaan met overgewicht, obesitas en onevenwichtige voedingspatronen.

Quotes

FEVIA

“De cijfers bewijzen het: obesitas en overgewicht blijven een maatschappelijke uitdaging, ook bij kinderen.  Alle betrokken partijen moeten daarbij samen de verantwoordelijkheid nemen en ook de voedingsindustrie heeft daarin een rol te spelen,” aldus Jean Eylenbosch, voorzitter van FEVIA. “Met de Belgian Pledge biedt de sector sinds 2012 een krachtig antwoord op de terechte vraag naar verantwoorde reclame naar kinderen. Het is zonder meer een positief signaal dat steeds meer bedrijven aansluiten.”

Comeos

Dominique Michel, ceo van COMEOS: «Kinderen surfen en zijn al op zeer jonge leeftijd aanwezig op het internet. Ze gamen, sms’en en bekijken meer video’s online. Ook daar engageren we ons nu om de kinderen niet te benaderen, ook niet als ze bv. populaire apps downloaden.  Daar zullen dus geen advertenties van onze leden opduiken voor producten die niet voldoen aan de criteria van de Belgian Pledge, ook niet in games of interactieve spellen.  En evenmin op YouTube.»

UBA

“Kinderen zijn een kwetsbare groep en daarom lagen wij als adverteerders mee aan de basis van de Belgian Pledge. Als zelfregulerend initiatief moet de Belgian Pledge blijven evolueren en zich aanpassen aan de realiteit van vandaag. Die realiteit is dat kinderen steeds vaker actief zijn op sociale media. De uitbreiding van de Belgian Pledge naar nieuwe kanalen, waaronder sociale media en mobiele marketing is daarom zeer positief en zorgt ervoor dat de Pledge actueel blijft,” zegt Chris Van Roey, CEO van UBA.

Minister De Block

Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid: “Een gezonde, evenwichtige voedingsstijl is als een gewoonte, en goede gewoontes willen we van jongs af aan stimuleren. Daarom is deze uitbreiding van de Belgian Pledge een goede zaak: de voedingsindustrie, de handel en de reclamesector engageren zich om hun gedragscode rond verantwoorde reclame voor kinderen uit te breiden naar “social media”. Daarmee geven ze duidelijk aan dat ze het maken van de gezonde keuze bij kinderen en jongeren willen bevorderen. Na het Convenant Evenwichtige Voeding, dat we een jaar geleden hebben afgesloten, is dit opnieuw een positief signaal.”