Wegblokkades: Het water staat de voedingsindustrie aan de lippen

07.04.2016

Brussel, 6 april 2016 – Meer dan 70% van de voedingsbedrijven ondervinden economische schade door de blokkeringen van de wegen. De impact bedraagt gemiddeld 18.000 euro/dag/bedrijf en loopt in één geval op tot 2.400.000 euro. FEVIA heeft sinds lange tijd de zware impact van de kilometerheffing veroordeeld en betreurt de mankementen aan het systeem. Maar de situatie verder op de spits drijven en nog meer chaos veroorzaken, zal niets oplossen. FEVIA vraagt een snelle deblokkering van de wegen.

Sinds 6 dagen verhinderen de wilde blokkeringen van (auto)snelwegen door boze transporteurs de voedingsbedrijven in België te werken. De bedrijven ontvangen niet alleen geen grondstoffen meer, maar krijgen hun producten ook niet meer bij hun klanten. FEVIA heeft ondertussen een eerste inschatting gemaakt van de economische schade .

De voedingsindustrie zwaar getroffen

“Meer dan 70% van de voedingsbedrijven, of ze nu in Vlaanderen, Wallonië of Brussel zijn gevestigd, wordt getroffen door de gevolgen van de blokkeringen van de (auto)snelwegen. Het getroffen aantal ondernemingen neemt dag na dag toe. Een enquête bij onze leden toont aan dat de impact op de voedingsbedrijven gemiddeld oploopt tot 18.000 euro/dag/bedrijf.”, betreurt Chris Moris, Directeur-Generaal van FEVIA “Deze kosten komen bovenop de impact van de kilometerheffing zelf, die voor het transport van voedingsproducten op 150.000.000 euro is berekend door Transport and Mobility Leuven.” 

De gevolgen van de blokkeringen zijn veelvoudig

Voedingsbedrijven werken vaak met verse producten die niet langer dan enkele dagen goed blijven. De centrale distributiecentra zijn geblokkeerd, zodat bedrijven verplicht zijn om rechtstreeks aan de supermarkten te leveren, terwijl ze kans maken om vast te rijden op de autosnelweg. Klanten annuleren bestellingen, producten worden niet geleverd. Bedrijven zijn verplicht hun grondstoffen te laten leveren buiten de normale werkuren en krijgen een proces-verbaal omdat ze hun milieuvergunning overtreden. Meer een meer bedrijven kunnen bij een gebrek aan grondstoffen niet meer produceren en zijn verplicht om hun personeel op tijdelijke werkloosheid te zetten. Als klap op de vuurpijl zijn er transporteurs die extra vergoedingen eisen voor de uren die ze hebben vastgestaan op de autosnelweg…

FEVIA heeft sinds lange tijd de zware economisch impact van de kilometerheffing aangeklaagd. De mankementen en fouten in het systeem zijn onaanvaardbaar. Maar de situatie verder op de spits drijven en nog meer chaos veroorzaken, zal niets oplossen. De voedingsbedrijven verwachten van de overheid dat ze alles in het werk zal stellen om de situatie zo snel als mogelijk te deblokkeren.

Contactpersonen

Nicholas Courant
Communication Manager FEVIA
T: +32 2 432 32 53
M: +32 478 24 31 49
E: nc@fevia.be

Ann Nachtergaele 
Environmental Affairs & Energy Director
T: +32 2 432 32 50
M: +32 479 95 89 92
E: an@fevia.be 

Over FEVIA

FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, vertegenwoordigt 28 subsectoren en 663 bedrijven die kwaliteitsvolle voeding en dranken produceren in België. De voedingssector is de onbetwiste koploper binnen de Belgische industrie qua tewerkstelling en omzet. Ze stelt 88.500 medewerkers direct en nog eens 113.500 medewerkers indirect tewerk en genereert een omzet van 48 miljard euro, waarvan 23 miljard uit export.

FEVIA zet zich in voor een duurzame groei van de Belgische voedingsindustrie in overleg met alle stakeholders. Met het merk “Food.be – Small country. Great food.” zet de sector de kwaliteit, diversiteit en innovatie van de Belgische voeding wereldwijd in de kijker.