Auditschema voedselverlies

01.12.2016

Maak gebruik van dit schema om u te helpen uw verliezen te kwantificeren en de oorzaken ervan te identificeren.

U kan kiezen voor een korte versie van het schema (de vragenlijst) of een uitgebreide versie (het eigenlijke auditschema). Bij de uitgebreide versie hoort ook een bijlage met enkele fictieve maar illustrerende voorbeelden.

De schema’s werden ontwikkeld binnen het project Voedselverlies van FEVIA Vlaanderen, dat gefinancierd werd in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid (via Agentschap Ondernemen).