Brochure voedseloverschotten

01.12.2016

Ondanks alle inspanningen in de ondernemingen, zijn onverkochte overschotten onvermijdelijk in het productie- en distributieproces.

Om er de mensen in armoede van te laten genieten, zijn vele producenten en handelaars in de drie Gewesten al een duurzaam partnership aangegaan met de Voedselbanken of met andere verenigingen die een gelijkaardig doel van voedselhulp en armoedebestrijding nastreven. Sommigen aarzelen nog.

Comeos, Fevia, de Federatie van de Voedselbanken, de sociale kruideniers, sociale restaurants en armoedeorganisaties enerzijds en de federale overheid en de drie Gewesten anderzijds hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke oproep aan alle bedrijven om voedselverspilling te voorkomen. Ze zorgen voor een structurele vorm van giften en schenkingen waarbij elke partij zijn verantwoordelijkheden blijft opnemen. Het FAVV versoepelt daartoe alvast de administratieve vereisten. Minder voedselverlies en meer solidariteit, daar kunnen we allemaal bij winnen!

Bijlages: