Economisch Jaarverslag 2017 van Fevia Vlaanderen

30.08.2018

De Vlaamse voedingsindustrie blijft ook in 2017 de grootste én een van de belangrijkste industriële sectoren.

  • met 62.750 directe arbeidsplaatsen blijft de voedingssector de grootste industriële werkgever in Vlaanderen; 2017 is bovendien het 4de opeenvolgende jaar dat het aantal arbeidsplaatsen in de Vlaamse voedingsindustrie toeneemt;  
  • de sector blijft volop investeren in Vlaanderen: na de recordniveaus van 2015 en 2016 stegen de investeringen in 2017 nog eens met 7,5%.
  • De omzet blijft groeien, vooral dankzij het toenemend aandeel van de export;
  • In vergelijking met onze buurlanden, doet Vlaanderen het goed inzake innovatie. De verdere uitbouw van en (financiële) ondersteuning van het innovatieplatform van de voedingsindustrie Flanders’ FOOD als clusterorganisatie van de Speerpuntcluster Agrovoeding is daarom ook voor de toekomst belangrijk. 

Ondanks deze mooie resultaten staat de concurrentiekracht van de sector zwaar onder druk. De “federale” verpakkingsheffing kost de drankensector 341,2 miljoen euro op jaarbasis en de accijnzen op dranken gingen recent fors de hoogte in. Naast de opeenstapeling van taksen en heffingen, de hoge (para)fiscale druk, de loonkostenhandicap en de stijgende meerkosten op energie die de voedingsindustrie al een aantal jaren parten speelt, wordt de sector ook meer en meer geconfronteerd met de gevolgen van toenemend protectionisme in de wereld. De Brexit, de harde handelstaal van Trump en buitenlandse experimenten met verplichte oorsprongsetikettering zijn reële bedreigingen voor de Vlaamse voedingsbedrijven. Wij pleiten in deze voor een échte Europese eenheidsmarkt en aandacht voor de voedingsindustrie in de Brexit-onderhandelingen.     

Een andere grote en toenemende uitdaging voor de toekomst is en blijft “mensen vinden”. De vergrijzing in de sector neemt toe en de instroom van jonge gekwalificeerde arbeidskrachten is onvoldoende. Onder andere technische profielen zoals mecanicien zijn zeer moeilijk te vinden. Maar ook aan bakkers, productiemedewerkers,… is er een groot tekort. Duaal leren, stages in voedingsbedrijven, STEM-onderwijs zijn dan ook initiatieven die wij volop steunen en aan willen bijdragen. De Vlaamse voedingsindustrie is immers een innoverende sector die veel kansen biedt voor jong talent.