Economisch Jaarverslag 2020 van Fevia Vlaanderen

25.06.2021

De Vlaamse voedingsindustrie had in 2020 sterk te lijden onder de coronacrisis. De export viel sterk terug, de herhaaldelijke sluiting van de horeca leidde tot een serieuze neerwaartse knik in de omzet van de toeleveranciers uit de voedingsindustrie, en eenzelfde verhaal bij onze bedrijven die leveren aan de evenementensector en aan scholen… Maar ook nu, in 2021, zijn de gevolgen van de crisis nog steeds voelbaar. En daar komt de huidige stijging van de kosten van grondstoffen, verpakkingen, transport en energie nog eens bovenop.

Kerncijfers van de Vlaamse voedingsindustrie

Toch bleef de Vlaamse voedingsindustrie in 2020 investeren, zelfs 2,3% meer dan in 2019. De tewerkstelling bleef tijdens de crisis op peil en we zien dat onze bedrijven alweer volop op zoek zijn naar gemotiveerde talenten.

De Vlaamse voedingsbedrijven hebben – ondanks de moeilijkheden en uitdagingen - vertrouwen in de toekomst en geloven in een spoedige heropleving. Daarbij wensen zij samen met het beleid, ketenpartners en stakeholders in te zetten op het vrijwaren van de competitiviteit, te streven naar een duurzame, circulaire industrie en oplossingen te zoeken voor de krapte op de arbeidsmarkt.

Het volledige economisch jaarverslag lees je hier