Exportmarkten

Bedrijven die succesvol willen exporteren naar nieuwe markten moeten zich goed kunnen informeren: welke wetgeving is er van toepassing? Welke certificaten zijn nodig? Wat zijn de lokale culturele gewoonten en consumptiepatronen en wat met concurrentie en trends? Voor antwoorden op dergelijke vragen kunnen bedrijven (gedeeltelijk) terecht bij de gewestelijke exportagentschappen, bij het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) of bij consultants met expertise over specifieke markten. 

FEVIA geeft bedrijven algemene informatie over interessante exportmarkten, bijvoorbeeld tijdens infosessies of door publiek beschikbare marktstudies te delen. Daarnaast pleit FEVIA er bij het FAVV en de gewestelijke exportagentschappen ook voor dat zij in hun werking en exportprogramma’s aandacht hebben voor exportmarkten die interessant zijn voor de voedingsindustrie.    

Kalender