Onze duurzaamheidsroadmap blaast ondertussen al twee kaarsjes uit.
Laat je inspireren door hoe Fevia en de Belgische voedingsbedrijven het verschil maken in een of meerdere van de 4 strategische pijlers.

Het vertrouwen van consumenten verdienen

We willen de banden met consumenten aanhalen met lekkere en veilige voeding, die op zijn beurt onderdeel is van een gezonde levensstijl.
Dit alles met zorg voor mens en dier. Ontdek hieronder enkele hoogtepunten uit 2023.
Meer weten over hoe we het vertrouwen van consumenten willen verdienen? Ontdek hier alle doelstellingen, bedrijfsprojecten en actua.

Highlights 2023 voor deze pijler

1. Betere controle op voedselveiligheid

Leve de gevalideerde autocontrolesystemen! Wist je dat ze bedrijven hielpen om maar liefst 24% minder sancties te krijgen in 2022? Wij blijven voedingsbedrijven aanmoedigen om te werken met deze slimme tool en bijbehorende autocontrolegidsen van de sectoren. Daarin vind je een hoofdstuk over de beheersing van omgevingspathogenen terug, dat we samen met de UGent ontwikkelden. Ondertussen werkten we met het Q-DNA project verder aan een nieuw hoofdstuk rond voedselveiligheidscultuur. Wordt vervolgd.

2. De gezondere keuzes makkelijker maken

Samen met Comeos lanceerden we het “Nutri-Pact: een Coalitie voor Beter Eten”, een waaier aan ambities en engagementen waarop alle betrokken actoren de volgende jaren inzetten. Dit is de opvolger van het Convenant Evenwichtige Voeding, dat een mooie stap vooruit zette op vlak van de energie-inname van de Belgische consument (daling van 2% tussen 2012 en 2019). Met het Nutri-Pact willen we die dalende trend verderzetten.

3. Verantwoorde marketing naar kinderen opdrijven

We lanceerden de Belgian Pledge, een initiatief van Fevia en Comeos rond verantwoorde marketing naar kinderen, en moedigden zo veel mogelijk bedrijven aan tot ondertekenen. Sinds 1 juni 2023 is de Belgian Pledge geïntegreerd in de “Nieuwe Reclamecode voor Voedingsmiddelen”, die bindend is voor alle voedingsbedrijven. Het resultaat: strengere nutritionele criteria, een hogere leeftijdsgrens voor reclame naar kinderen toe en een strengere afbakening van reclame die specifiek gericht is naar kinderen jonger dan 13 jaar. We zijn trots dat onze sector het voortouw nam in deze constructieve dialoog.

Onze sectoren geven het goede voorbeeld

Vinum Et Spiritus, de Belgische federatie van wijnen en gedistilleerde dranken, zet in op sensibilisering om de consument verantwoord te laten proosten… met bijvoorbeeld een non-alcoholische schuimwijn van Neobulles?

Naar de food.be snacks

De groene transitie omarmen en versnellen

We willen onze planeet beschermen door slimmer om te springen met water, energie en verpakkingen. Door circulair te denken en voedselverlies te bestrijden, dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen. Ontdek hieronder enkele hoogtepunten uit 2023.
Meer weten over hoe we de groene transitie willen versnellen? Ontdek hier alle doelstellingen, bedrijfsprojecten en actua.

Highlights 2023 voor deze pijler

1. De CO2-uitstoot per geproduceerde eenheid voeding verder verminderen

Wat CO2 betreft, is minder ongetwijfeld meer. Ook in 2023 organiseerden Fevia & partners een hele reeks events om bedrijven te informeren, inspireren en motiveren om hun CO2-uitstoot verder te verminderen. We brachten duurzame energieoplossingen in theorie en in de praktijk, en begeleidden bedrijven vlot door de energietransitie met de reeks “Word een Energenie”. We hielden hen up-to-date over diepe geothermie, warmtepompen, energie-innovatie en flexibiliteit tijdens onze derde lerend netwerk. Waalse voedingsbedrijven van de “Accords de branche” hebben hun energie-efficiëntie met 22,3 % verbeterd en de CO2-emissies per product met 28,2 % verminderd in 2023 ten opzichte van 2005. In Vlaanderen bespaarden voedingsbedrijven in de periode 2014-2020 meer dan 7,6 % energie.

2. Het watergebruik per geproduceerde eenheid voeding verminderen

De voedingsindustrie behaalde mooie resultaten voor watergebruik per productie-eenheid: een globale daling van bijna 20% ten opzichte van 2010. Fevia Vlaanderen en een aantal van haar leden waren actief bij de verdere uitvoering van de Green Deal Brouwers en het project “Smart WaterUse”. De Green Deal Brouwers liep officieel af in september 2023 maar in 2024 zijn nog verdere activiteiten gepland ter afronding van de Green Deal. In 2024 is het de beurt aan de Waalse bedrijven om samen via een lerend netwerk hun watergebruik aan te pakken.

3. Enkel circulaire huishoudelijke verpakkingen op de markt brengen

In 2022 werd de laatste van de vijf gloednieuwe sorteercentra voor huishoudelijke verpakkingen geopend te Luik. Via Fost Plus investeren wij ook in 5 nieuwe recyclagefabrieken in België. Zo recycleerden wij 61 % van de plastic verpakkingen in 2022. Een van de beste resultaten in Europa. Daarnaast moedigt het ecomodulatieprincipe van de Groene Punt-bijdrage bedrijven aan om recycleerbare verpakkingen te gebruiken. In 2022 waren 97,96 % van de verpakkingen op de Belgische markt recycleerbaar. Tot slot testten we via de Green Deal Anders Verpakt nieuwe businessmodellen uit om eenmalige verpakkingen te vermijden en/of vervangen door herbruikbare verpakkingen.

Onze bedrijven geven het goede voorbeeld

What’s Cooking? zet in op meer circulaire verpakkingen, minder CO2-uitstoot... En zoveel meer. Ontdek in deze video hoe ze de groene transitie omarmen en versnellen.

Naar de food.be snacks

Futureproof loopbanen stimuleren

Om het welzijn en werkgeluk van elke food hero veilig te stellen, zetten we in op veilige en motiverende werkplekken waar mensen graag aan de slag gaan en alle groeikansen krijgen. Ontdek hieronder enkele hoogtepunten uit 2023.
Meer weten over hoe we futureproof loopbanen willen stimuleren? Ontdek hier alle doelstellingen, bedrijfsprojecten en actua.

Highlights 2023 voor deze pijler

1. Zorgen voor een kwalitatieve werkomgeving

Elk voedingsbedrijf weet hoe belangrijk food heroes zijn: werkbaar werk komt bijgevolg steeds hoger op de agenda te staan. Fevia & partners zetten in op expertiseopbouw en moedigen innovatieve arbeidsorganisatie aan. Als trekker van de Leerstoel Arbeid 4.0 met KU Leuven en het HIVA-onderzoeksinstituut, onderzoekt Fevia hoe werken in de Belgische voedingsindustrie verandert door digitalisering, globalisering, demografische veranderingen, werkdruk en een wijzigende arbeidsmarkt.  

2. Verder investeren in duurzame loopbanen en levenslang leren

Hoe ziet de fabriek van de toekomst eruit? Eén ding is zeker: digitalisering zal een prominente plaats innemen, en daarom wint “levenslang leren” aan belang. Samen met Flanders’ FOOD, Wagralim en Alimento ondersteunen we bedrijven die deelnemen aan “Factory of the Future”, en met Workitects werken we aan innovatieve arbeidsorganisaties. Wil je als bedrijf of werknemer ondersteuning doorheen de verschillende fases van je loopbaan? Dan kan je bij het Loopbaanfonds Voedingsindustrie terecht.

Onze bedrijven geven het goede voorbeeld

Onze voedingsbedrijven zijn steeds op zoek naar (technisch) talent. Breng een bezoek aan Alpro en ontdek hoe ze inspelen op de krapte van de arbeidsmarkt.

Naar de food.be snacks

Samen waarde creëren

We investeren in lokale productieketens én steunen onze voedingsbedrijven om internationaal mee te spelen. Zo versterken we de hele voedingsketen en creëren we meerwaarde voor iedereen. Ontdek hieronder enkele hoogtepunten uit 2023.
Meer weten over hoe we samen waarde willen creëren? Ontdek hier alle doelstellingen, bedrijfsprojecten en actua.

Highlights 2023 voor deze pijler

1. De internationalisering van de Belgische voedingsindustrie bevorderen

België is een “Small Country, Great Food”, en dat imago versterken we in het buitenland met ons promotiemerk food.be. Samen met onze leden namen we in 2023 deel aan de handelsbeurs Anuga en de Belgische Economische Missie naar Australië. Fevia Vlaanderen organiseerde een Exportboost-traject rond Frankrijk met een focus op regelgeving en foodservice. Fevia informeerde haar leden over het in 2023 goedgekeurde handelsakkoord met Nieuw-Zeeland. Tot slot kunnen voedingsbedrijven zich sinds 2023 inschrijven op het buyer-seller platform RangeMe, en zo makkelijker in contact komen met internationale klanten.

2. Voorkeur voor nog duurzamere landbouwgrondstoffen

Anno 2024 is “Due diligence” een nieuwe uitdaging binnen de voedingsindustrie. Fevia nam deze nieuwkomer onder de loep tijdens een eerste lerend netwerk met steun van het Federaal instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Daarnaast organiseerden we in 2023 een tweede lerend netwerk samen met Comeos en kregen Fevia-leden uitleg bij de nieuwe ontbossingswetgeving. Ondertussen blijft het Beyond Chocolate-initiatief Belgische chocolade nog beter en duurzamer maken.

3. Meer grondstoffen van lokale herkomst

Wist je dat… 60% van de landbouwgrondstoffen die onze voedingsbedrijven gebruiken van Belgische oorsprong is? Op het Summer event van Fevia Vlaanderen en Flanders’ FOOD zoomden we in op de mogelijkheden van “glocal”, en tijdens Food Connections van Fevia Wallonie en Wagralim op de herwaardering van de voeding van morgen. Als partner van de Dag van de Landbouw zette Fevia Vlaanderen de verbondenheid tussen landbouw en voedingsindustrie in de verf. Fevia sensibiliseert voedingsbedrijven over hun bevoorrading en de mogelijkheden van meer lokale inkopen.

Onze bedrijven geven het goede voorbeeld

Een broodje van eigen deeg met 100% Belgische tarwe? In deze video verklapt Copains.Group hoe ze hun kwalitatieve brood bakken met respect voor het milieu.

Naar de food.be snacks

Wat staat er in 2024 op het menu?

Wij wensen de Belgische voedingsindustrie een smakelijk jaar vol duurzame initiatieven toe in lijn met onze duurzaamheidsroadmap! Ontdek hem hier en draag je steentje bij.

In 2023 organiseerden we rondetafels over “Voeding & Gezondheid” en “Samen Waarde Creëren”, unieke kansen om samen met concullega’s vorm te geven aan de voeding van de toekomst. Ook in 2024 organiseren we twee rondetafels, over voedselverlies en het aantrekken van talent.

Last but not least: sinds november hebben we er een nieuwe collega bij die zich toelegt op duurzaamheid in de voedingsindustrie. Heb je vragen gelinkt aan het expertisedomein “Duurzaamheid”? Dan kan je voortaan bij onze Sustainability Advisor, Anneleen Malesevic, terecht.