Brasseurs flamands travaillent ensemble pour une utilisation plus durable de l'eau

17.03.2020
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

In het najaar van 2018 ging de Green Deal Brouwers uit de startblokken. Het doel? Duurzamer met water omgaan en het waterverbruik per liter geproduceerd bier verminderen. Vijftien brouwerijen engageerden zich om 4 jaar te werken aan een verdere verduurzaming van hun watergebruik. Ter gelegenheid van Wereldwaterdag op 22 maart nemen we polshoogte bij de Green Deal. Wat blijkt? Na ruim een jaar hebben de brouwers al heel wat concrete acties ondernomen die leiden tot een lager waterverbruik: denk aan een maatregelen om nog meer water te kunnen hergebruiken, de installatie van een waterefficiëntere flessenvuller of een zuiniger afregeling van een spoelmachine.

Belgisch bier: met liefde en duurzaam gebrouwen

Voor de brouwers is rationeel watergebruik heel belangrijk. Ze nemen dan ook al jarenlang maatregelen om minder water te gebruiken. Door in de green deal te stappen, en hierdoor kennis uit te wisselen en samen te brainstormen, willen de deelnemende brouwers nog een versnelling hoger schakelen in hun maatregelen.

Aan de start van de Green Deal bracht elke brouwerij haar uitgangssituatie in kaart en maakte ze een actieplan op voor de komende 4 jaar. Ondertussen werden ook 3 lerende netwerken georganiseerd, waarbij de brouwers hun ideeën, ervaringen en knelpunten uitwisselden en waarbij ze inspiratie opdeden rond watertechnologieën. Een tussentijdse rapportage na ruim een jaar Green Deal toont dat de brouwers niet stilgezeten hebben: ze namen al heel wat concrete acties en hebben nog meer in de pijplijn zitten.

Een greep uit de maatregelen

Hoewel het voor een becijferde impact nog te vroeg is, kunnen we wel al een greep uit de concrete maatregelen geven.   

  • Zo ondernam Brouwerij Huyghe verscheidene acties om hun bestaande waterzuiveringsinstallatie voor waterhergebruik verder te optimaliseren en zo nog meer water te kunnen hergebruiken. Ze plaatsten een extra buffertank voor een betere benutting van het gezuiverde water. Ook gebruikten ze hemelwater en verdubbelden ze installaties van hun bestaande waterzuivering (het gaat om membraanfiltratie en omgekeerde osmose, twee soorten membraaninstallaties om deeltjes af te scheiden uit water, met verschillende poriëngroottes). De bedoeling van de maatregelen is telkens om meer gebruikt en gezuiverd proceswater verder te kunnen opzuiveren voor hergebruik.
  • Brouwerij Trappisten Westmalle heeft sinds 2017 een waterhergebruikinstallatie in dienst genomen met omgekeerde osmose. Dat is een membraantechniek om zeer fijne deeltjes af te scheiden. Daarmee kan de brouwerij het gezuiverde proceswater uit de bestaande waterzuivering verder opwerken om opnieuw in het productieproces te gebruiken. Dit water voldoet volledig aan de drinkwaternormen maar wordt niet gebruikt als water om bier te brouwen omdat hiervoor terug mineralen zouden moeten worden toegevoegd. Die ingreep bespaart wel heel wat grondwater. Sinds de brouwerij haar hergebruikinstallatie in 2017 in gebruik nam daalde haar waterverbruik verder van 7,0 liter water per liter bier naar 5,5 liter water per liter bier in 2019. De doelstelling om tegen 2020 het verbruik te beperken tot 5 liter water per liter bier is reeds een feit. Hiervoor gebruikt de brouwerij voor steeds meer toepassingen het gezuiverde en opgewerkte proceswater.
  • Alken-Maes investeerde onlangs 4 miljoen euro in een nieuwe, waterbesparende flessenvuller in hun Cristal brouwerij in Alken. Bij piekproductie zal deze vuller 360m³ water per week minder verbruiken in vergelijking met de vorige flessenvuller, het equivalent van ongeveer 7 zwembaden.
  • Brouwerij Haacht optimaliseerde dan weer het waterverbruik bij haar spoelmachine wat lokaal 30% water bespaarde. Ook installeerde ze een intelligente softwaremodule om de reinigingsprocedure van de procestanks en het bijhorende waterverbruik te optimaliseren.
  • Nog andere brouwerijen zetten dan weer in op een sterkere monitoring van het watergebruik in het bedrijf of op een werknemer specifiek toegewijd aan nutsvoorzieningen, wat bijvoorbeeld resulteerde in een betere afregeling van de koeltoren met een lager waterverbruik tot gevolg…..

Heb je interesse in nog meer voorbeelden van rationeel watergebruik? Neem dan eens een kijkje in het duurzaamheidsverslag van de Belgische voedingsindustrie.

Over de Green Deal

De Green Deal Brouwers is een vrijwillige overeenkomst die afgesloten werd tussen de Vlaamse overheid, individuele brouwerijen, Belgische brouwers, Fevia Vlaanderen en Vlakwa. Bij de ondertekening van de Green Deal op 6 september 2018 sloten 9 brouwerijen aan, ondertussen staat de teller deelnemende brouwerijen al op 15. Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid.