Fevia Vlaanderen se joint à la lutte contre les pertes alimentaires en tant que « Kostwinner »

29.09.2022
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Le 29 septembre est la Journée internationale contre les pertes alimentaires. La journée par excellence pour lancer les “Kostwinners”, une collaboration renforcée entre tous les partenaires flamands luttant contre les pertes alimentaires.

De Vlaamse overheid lanceerde vandaag samen met alle organisaties die inspanningen leveren tegen voedselverlies "De Kostwinners".  Onder deze nieuwe naam slaan de Vlaamse partners, waaronder Fevia Vlaanderen, de handen in mekaar om hun samenwerking in de strijd tegen voedselverlies nog te versterken.

Lees het volledige persbericht via deze link.

Voor meer info en een eerste korte kennismaking met de Kostwinners kan je terecht op www.dekostwinners.be 

Fevia Vlaanderen en de voedingsindustrie als Kostwinner

Voedingsbedrijven gaan al jaren de strijd aan tegen voedselverlies. Ze nemen dan ook heel wat maatregelen om steeds efficiënter te produceren, steeds minder grondstoffen te laten verloren gaan en om reststromen te valoriseren, in de eerste plaats als diervoeding. Fevia Vlaanderen helpt haar leden daarbij met tips en via projecten rond audits binnen voedingsbedrijven. Ze was één van de partners in de ketenroadmap voedselverlies die liep van 2015 tot 2020 en is ook één van de actoren uit het nieuwe actieplan voedselverlies en biomassareststromen 2021-2025. 

Voor een greep uit de acties in dit verband verwijzen we je graag door naar deze link.

De aanpak van voedselverlies is in de recente duurzaamheidsroadmap van de voedingsindustrie één van de concrete doelstellingen. Meer info over die strategische roadmap en bijkomende voorbeelden van acties tegen voedselverlies vind je op: Voedselverlies | Fevia. Eén van de acties is het charter dat Fevia en de Voedselbanken samen ondertekenden. Daarmee versterken we onze samenwerking om schenkingen van voedseloverschotten nog verder te stimuleren.