Le Green Deal Brasseurs en Flandre s'approche du cap du million de m³ d'eau économisée

23.05.2023
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Le brassage de la bière nécessite pas mal d'eau. C'est pourquoi le Green Deal Brasseurs en Flandre travaille depuis septembre 2018 à une utilisation plus durable de l'eau dans le processus de production. Leur nouveau rapport de suivi montre qu'ils ont économisé un total de 569 466 m³ d'eau en 2021. Depuis le début du Green Deal Brasseurs, le compteur affiche pas moins de 972 852 m³ de consommation d'eau en moins, soit 389 piscines olympiques.

Green Deal bespaarde al 389 olympische zwembaden water

De coronacrisis had een duidelijke impact op het watergebruik in de brouwerijsector. 2021 werd nog steeds getekend door corona, maar de impact voor de brouwerijsector was minder groot dan in 2020. De productievolumes vertoonden voor een aantal brouwerijen terug een stijgende trend en de reinigingsvolumes namen verhoudingsgewijs af. In 2021 kon dan ook een grotere waterbesparing gerealiseerd worden dan in het voorgaande jaar. De besparing op jaarbasis lag in 2021 op 569 466 m³ (in vergelijking met het  waterverbruik per liter bier in 2017) ofwel 228 olympische zwembaden.

De deelnemende brouwerijen konden de waterbesparing in 2021 realiseren door:

  • begeleid leren in teams en grotere bewustwording medewerkers (BLITS-traject)
  • optimalisatie van de reiniging
  • optimalisatie van de productie-installaties zoals nieuwe fermentatiehal, recirculatie van water voor de bevochtiging van dichtingen van de pompen, naspoelen van tanks en leidingen, installatie luchtkoeling op water van de vacuümpomp, …
  • installatie van nieuwe centrifuge en nieuwe vaten- en flessenlijnen (efficiëntere spoelmachine), start blikkenlijn
  • optimalisatie/nieuwe waterhergebruikinstallaties op het gezuiverd afvalwater van de waterzuivering
  • gebruik regenwater

Sinds de start van de Green Deal september 2018 bespaarden de brouwers samen zo maar liefst 972 852 m³ ofwel  389 olympische zwembaden water.

Verschuiving van diep grondwater naar andere waterbronnen

De deelnemende brouwers willen niet alleen minder water verbruiken, maar ook minder water oppompen uit (diepere) grondwaterlagen in slechte toestand.

Die doelstelling werd in 2021 niet gehaald. In totaal pompten ze in 2021 82 283 m³ meer grondwater op uit diepe grondwaterlagen dan het geval zou zijn met het grondwaterverbruik per liter bier uit 2017. Door de coronacrisis werden een aantal investeringen voor hergebruik van afvalwater uitgesteld. Dit samen met de slechte kwaliteit van het ondiep grondwater leidde tot een verhoogd diep grondwater gebruik (tijdelijk). Bij andere brouwers trad er een verschuiving in het productgamma op waardoor het grondwaterverbruik sterker doorweegt.

Dat neemt niet weg dat de Green Deal brouwers sinds 2018 in totaal al 469 612 m³ minder grondwater hebben verbruikt.

Meer over de resultaten van de Green Deal Brouwers lees je in het voortgangsrapport 2022.

De Green Deal Brouwers loopt nog tot september 2023. Zestien brouwerijen werken aan een verduurzaming van hun watergebruik en sloten hiervoor een vrijwillige overeenkomst af met de Vlaamse overheid, Fevia Vlaanderen, Belgische brouwers en Vlakwa. 

Meer info over de Green Deal Brouwers vind je hier.