L'eau circulaire : comment passer à la vitesse supérieure ?

19.01.2024
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Dans le cadre d'un partenariat public-privé en Flandre, nous avons identifié plusieurs défis autour de la circularité de l'eau. Nous vous les présentons de manière dynamique  avec un série solutions permettant d'accélérer l'utilisation circulaire de l'eau.

De droge zomers van de afgelopen jaren tonen aan dat Vlaanderen kwetsbaar is voor droogte en waterschaarste. Daarom willen we in Vlaanderen maximaal inzetten op duurzaam watergebruik via waterbesparing en circulair watergebruik. Het platform Circulair water, een publiek-privaat samenwerkingsverband, waarin ook Fevia Vlaanderen actief is, onderzoekt hoe we circulair watergebruik kunnen versnellen.

Uitdagingen en oplossingen voor circulair watergebruik

Binnen het platform maakten we samen een uitdagingenbundel op. Die bundel geeft een overzicht van de uitdagingen voor circulair water en een aanzet van mogelijke hefbomen of oplossingen uit lopende projecten en initiatieven. Als watergebruiker raadpleeg je er tips en tools om zelf aan de slag te gaan met circulair watergebruik. Andere actoren vinden er acties en voorstellen van acties om circulair watergebruik te helpen versnellen. 

Raadpleeg de uitdagingenbundel hier

Denk mee na

De uitdagingenbundel is een startpunt voor een constructieve dialoog rond circulair watergebruik en een blauwdruk voor verdere actie. Het is bovendien ook een dynamisch document: uitdagingen en oplossingen die actoren aanreiken, kunnen hierin worden aangevuld.  

Heb jij input of feedback op de uitdagingenbundel? Laat het ons weten!

Van wie gaat dit uit?

De uitdagingenbundel kwam tot stand door een publiek-private samenwerking binnen het CIW-platform Circulair water, dat samenvalt met de Werkagenda Waterkringlopen van Vlaanderen Circulair. Fevia Vlaanderen vertegenwoordigt daarin de Vlaamse Ondernemers en is in die hoedanigheid co-trekker van het platform/de werkagenda samen met VMM. De volgende organisaties werkten mee: Agentschap Landbouw en Zeevisserij, AquaFlanders, Aquafin NV,  Boerenbond, Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, Embuild Vlaanderen, Fedustria, Fevia Vlaanderen, Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Ondernemers, Vlaanderen Circulair, VLAIO, Vlakwa, VLARIO vzw, Voka vzw​​​​​  en watercircle.be.