Vlaamse voedingssector produceert meer met minder impact op milieu

28.03.2017
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

De milieu-impact van de Vlaamse voedingssector wordt steeds kleiner. Ondanks een productiestijging van 30% tussen 2005 en 2014, realiseerde de sector duidelijke eco-efficiëntieverbeteringen. Dat verklaart het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie op basis van een analyse van verschillende milieu-indicatoren. De sector scoorde vooral goed op waterverbruik, met een daling van 14%. Ook op vlak van energieverbruik, afval, emissies en lozingen behaalde de sector positieve resultaten. 

De Milieuanalyse werd al voor de vierde maal gemaakt in het kader van de samenwerking tussen de milieuoverheid (departement LNE) en de sectororganisaties van de voedingsnijverheid (FEVIA Vlaanderen en UNIZO). De Integrale Milieuanalyse Voedingsnijverheid brengt de sector gedetailleerd in kaart. De voedingssector blijft de grootste industriële sector in Vlaanderen met een omzet van 38,1 miljard euro. Ook al nam de productie van de sector de afgelopen jaren fors toe, op milieuvlak zien we bij de meeste milieu-indicatoren een daling in het verbruik of de emissies. Zo gebruikte de sector in 2013 14% minder water dan in 2005 en nam de uitstoot van fijn stof af met 30% af tussen 2005 en 2014.

Voor energie en afval is er weliswaar geen daling in absolute waarden maar wel relatief, ten opzichte van de toegenomen productie:

  • Energieverbruik per productie-eenheid: eco-efficiëntieverbetering van 14% tussen 2005 en 2014.
  • Broeikasgasemissie per productie-eenheid: eco-efficiëntieverbetering van 22% tussen 2005 en 2014.

Meer informatie en cijfers vindt u in het persbericht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie in bijlage of online in de Integrale Milieuanalyse van de Vlaamse voedingsnijverheid op https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/IMA_2017_LR.pdf