Gezondheid en veiligheid op het werk

We koesteren de talenten die dagelijks werken aan onze lekkere voeding en dranken. Daarom willen we voor al onze food heroes een zo veilig mogelijke en motiverende werkplek creëren.

Doelstelling 23: Een veiligere werkplek creëren

We werken er hard aan om de frequentiegraad van ongevallen op de werkvloer zo laag mogelijk te krijgen. Sinds 2010 kent de voedingssector, op één jaar na, een consistente daling van het aantal arbeidsongevallen.
We stimuleren werknemers en leidinggevenden om verder te werken aan veiligere werkomgevingen om zo het aantal arbeidsongevallen op de werkplek verder te laten dalen.
Fevia en haar leden delen expertise onderling rond het voorkomen en de aanpak van arbeidsongevallen.
Alimento biedt voedingsbedrijven verschillende cursussen aan rond het creëren van een veilige werkomgeving.
Detail fiche van de doelstelling