Aantrekkelijkheid van werkgevers

We willen dat we vandaag en morgen de juiste talenten aantrekken om een boeiende loopbaan in de lekkerste sector uit te bouwen. Daarom zetten we de troeven van de sector in de kijker met Food At Work.

Doelstelling 25: Talenten aantrekken

We blijven investeren in employer branding en het aantrekken van talenten voor een carrière in de voedingsindustrie. We doen dit via de employer brand Food At Work en een reeks acties, waaronder bedrijfsbezoeken, wedstrijden, events, inzetten op kwalitatief STEM-onderwijs en duale leertrajecten.
Wij zijn volop op zoek naar technische en andere STEM-talenten. Daarom zetten we in op het verhogen van het aantal leerlingen en studenten in STEM-onderwijs en algemene STEM-geletterdheid alsook op uitbreiding van duaal leren richting deze beroepen.
Met verschillende wedstrijden in Vlaanderen en Wallonië, zoals de Food At Work Student Awards, motiveren we jongeren voor een loopbaan in de voedingsindustrie.
We maken de sector bekend bij toekomstige talenten, daarvoor organiseren we de Food Tech Talent-bedrijfsbezoeken alsook opleidingen en informatiesessies over de sector en haar beroepen voor het hoger onderwijs, werkzoekenden en Forem-adviseurs.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 26: De aantrekkelijkheid als werkgever verhogen

We willen dat de voedingsindustrie een aantrekkelijke werkgever is voor (toekomstige) talenten. We nemen het loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid in de voedingsbedrijven onder de loep en vergelijken die met andere industriële sectoren.
We starten een benchmark op met een externe partner op vlak van loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid.
We ondersteunen de bedrijven bij het verder uitspelen van hun troeven naar talenten en het omgaan met de aandachtspunten om hun aantrekkelijkheid als werkgever te versterken.
Detail fiche van de doelstelling

Food At Work

De voedingssector is een groeisector met toekomst. Traditie en innovatie gaan bij ons hand in hand. Iedereen vindt hier een boeiende baan met mooie toekomstperspectieven! 

Naar de website

Actualiteit