Innovatiebeleid

Innovatie is in België een gewestelijke materie: elk gewest heeft een eigen kader om innovatie te stimuleren. FEVIA Vlaanderen en FEVIA Wallonie hebben een mandaat in de strategische adviesorganen die de Vlaamse en Waalse regering adviseren rond het wetenschaps- en innovatiebeleid. Voor Vlaanderen is dat de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) en voor Wallonië de Conseil de la Politique scientifique (CPS). Via deze mandaten zorgt FEVIA ervoor dat het innovatiebeleid rekening houdt met de noden en belangen van de voedingsindustrie. FEVIA informeert haar leden eveneens over belangrijke wijzigingen in het innovatiebeleid.