Arbeidsduur

Voedingsbedrijven moeten vaak flexibel kunnen inspelen op onvoorziene omstandigheden, zoals een onverwacht bijkomende bestelling of een probleem met de levering van grondstoffen. Het invoeren van zo’n flexibiliteit gebeurt best in overleg, op niveau van de onderneming of van het paritair comité. Maar onderhandelen over arbeidsorganisatie is zelden een eenvoudige opgave. De arbeidsduurreglementering is complex en het is niet ongewoon dat de invoering van atypische uurroosters op weerstand botst. Voor bedrijven komt het erop aan zich goed te informeren over de regelgeving. Fevia heeft heel wat ervaring opgedaan rond het invoeren van nieuwe arbeidstijdregelingen en ondersteunt haar leden die hierover onderhandelen met raad en daad.

Nieuws