Einde arbeidsovereenkomst

Iedere arbeidsovereenkomst loopt (helaas) op een bepaald moment ten einde. Dat kan op verschillende manieren, onder meer door opzeg, met het oog op pensioen of via het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden - ingevoerd op 1 januari 2014 - wijzigde de regels rond opzegtermijnen grondig. Ook de toegangsvoorwaarden voor vervroegde uittreding (pensioen en SWT) werden herbekeken. Werknemers moeten vandaag langer beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt en ook de voedingssector speelt hierbij een rol. Bepaalde systemen van SWT zijn maar mogelijk met een sectorale cao en in bepaalde gevallen neemt het Sociaal Fonds de bedrijfstoeslag ten laste. Het is duidelijk dat de regelgeving rond het einde van arbeidsovereenkomsten uitblinkt in complexiteit. Fevia organiseert daarom regelmatig opleidingen en adviseert haar leden over sectorspecifieke aspecten.

Nieuws