Opzeg voortaan geschorst tijdens tijdelijke werkloosheid corona

22.06.2020

Tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van corona schorst voortaan de opzeg gegeven door de werkgever. De wet die dat regelt verscheen vandaag in het Staatsblad en treedt vandaag in werking.

Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt door de werkgever, dan loopt de opzeg verder tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit leidde in het kader van tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona tot een hele discussie. Het parlement maakte daardoor een einde aan deze situatie. De wet waardoor de opzeg gegeven door de werkgever niet verderloopt tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht corona verscheen vandaag in het Staatsblad en treedt vandaag in werking.

Vanaf vandaag geldt dus bij opzeg tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van coronavirus:

  • werknemer geeft opzeg: opzeg loopt door tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht corona
  • werkgever betekent opzegtermijn: schorsing van opzeg tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht corona.
    Behalve als de opzeg al vóór 1 maart 2020 was ingegaan

Oorspronkelijk keurde de kamercommissie sociale zaken een wetsvoorstel goed waardoor de regeling zou gelden met terugwerkende kracht. Na een vernietigend advies van de Raad van State wijzigde de commissie het wetsvoorstel waardoor de retroactiviteit geschrapt werd. De nieuwe regeling is enkel van toepassing op het specifieke stelsel van tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona.