Amerikaanse tarieven op Belgische voedingswaren: jouw input gevraagd

08.10.2019

Het WTO Arbitration Panel oordeelt dat de VS voor de waarde van 7,5 miljard dollar per jaar tarieven mag heffen omwille van de geleden schade door de EU subsidies aan Airbus (zie WTO Ruling en Add.1).

Deze uitspraak moet bevestigd worden in een bijzondere meeting van het WTO Dispute Settlement Body, dat midden oktober zal samenkomen.

De VS kondigt aan dat het vanaf 18/10 deze heffingen zal invoeren (zie USTR Press Release).

De VS heeft een nieuwe lijst van geviseerde producten bekendgemaakt (zie US tariffs_List 2 October 2019). Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatregelen ten aanzien van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje (de subsidiërende landen) en de rest van de EU. Vanaf “section 8” gaat het over Belgische producten. Op de producten uit België zou een tarief van 25% worden geheven.

Mogen wij u vragen de lijst te bekijken en ons te contacteren indien uw product op deze lijst verschijnt? Op deze manier kunnen wij onze analyse verfijnen of aanvullen.
Let wel: pas wanneer de lijst in het Amerikaanse staatsblad werd gepubliceerd, is deze finaal en van toepassing.

Fevia bracht de mogelijke impact voor Belgische voeding en dranken in kaart (zie US tariffs_List 2 October 2019_Export Belgian F&B). In het zwart ziet u welke producten België de voorbije jaren naar de VS exporteerde. In het rood ziet u producten die wij niet exporteren, maar andere EU landen wel.

Volgens ons exporteerde Belgische bedrijven in 2018 de volgende producten die op de lijst voorkomen:

04059010: Fats and oils derived from milk, of a fat content, by weight, of >= 99,3% and of a water content, by weight, of <= 0,5%

€                78 815

04061050: Fresh cheese "unripened or uncured cheese", incl. whey cheese and curd of a fat content, by weight, of <= 40% (excl. Mozzarella)

€           1 920 802

04069092: Cheese, of a fat content by weight of <= 40% and a water content, by weight, of non-fatty matter of > 62% but <= 72%, n.e.s.

€              717 177

16055600: Clams, cockles and arkshells, prepared or preserved (excl. smoked)

€                  2 140

Dit zou volgens ons gaan om een exportwaarde van 3 miljoen euro, en dit tegenover een totale exportwaarde van 685 miljoen euro.

Volgens onze analyse is de directe impact dus eerder beperkt, zeker in vergelijking met de initiële tarieflijsten. Echter, naast de directe zal er wellicht ook een indirecte impact zijn omwille van marktverstoring. Indien de VS effectief overgaat tot het invoeren van deze heffingen, zal wellicht de EU op haar beurt de stap zetten om heffingen in te voeren omwille van de geleden schade door de Amerikaanse subsidies aan Boeing. De WTO uitspraak over de hoogte van de mogelijke heffingen die de EU mag nemen, wordt begin 2020 verwacht.

Fevia roept de Europese en Amerikaanse beleidsmakers -samen met haar Europese koepelfederatie FoodDrinkEurope- dan ook op om alsnog tot een onderhandelde oplossing van dit conflict te komen (zie FoodDrinkEurope Reactive Statement).