Ardo strijdt tegen voedselverlies en voor duurzame landbouw

29.09.2022

De vraag naar voedselhulp blijft groot en de voedingsindustrie blijft hier een cruciale partner in. Ook producent van vriesverse groenten, kruiden en fruit Ardo engageert zich in de strijd tegen voedselverlies. Camille Dekie: “We werken al een paar jaar nauw samen met 2 lokale organisaties in de buurt van ons hoofdkantoor in Ardooie. Want voedseloverschotten schenken is beter dan ze laten verloren gaan.”

Schenkingen aan organisaties

Voeding die om verschillende redenen niet meer kan gecommercialiseerd worden, dreigt vaak verloren te gaan voor menselijke consumptie, ook al is ze kwalitatief nog perfect in orde. Een schenking kan de ideale manier zijn om die toch nog zo nuttig mogelijk te gebruiken en voedselverliezen te vermijden.

Nienke Vercruysse: “Het Mannahuis in Roeselare is een sociaal restaurant, waar mensen met beperkte financiële middelen dagelijks terecht kunnen voor een warme maaltijd. Het Sint-Maartenshuis is dan weer een initiatief die zorgt voor voedselbedeling.

Op regelmatige basis komen deze organisaties producten halen die anders dreigen verloren te gaan. Gaat het om grotere hoeveelheden, dan schenken we ook aan de Voedselbanken of kijken we met nabije Poverello keukens wat zij kunnen gebruiken. We zoeken steeds naar een oplossing om voedselverlies zoveel mogelijk tegen te gaan en merken dat deze organisaties erg blij zijn met de steun die ze krijgen. Een win-win dus!”

Mimosa: Ardo’s aanpak voor duurzame landbouw

Ardo werkt ook op andere domeinen aan de groene transitie. Met het Mimosa duurzaamheidsprogramma richt Ardo zich volledig op duurzame landbouw. Wie Mimosa hoort denkt wellicht spontaan aan een cocktail, maar bij Ardo staat het evengoed voor “Minimal Impact, Maximum Output, Sustainable Agriculture”. Ardo wil met andere woorden de impact van de teeltactiviteiten op het milieu zo klein mogelijk houden en tegelijkertijd optimale oogsten met groenten, kruiden en fruit van uitmuntende kwaliteit realiseren.

“Duurzaamheid zit in onze genen en wij proberen dit zoveel mogelijk te integreren in onze keten. We werken bijvoorbeeld ook samen met leveranciers rond duurzame oplossingen voor verpakkingen. En via ons eigen biomethanisatie, een biologisch afbraakproces met andere woorden, verwerken we voedingsreststromen tot groene elektriciteit en stoom. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de duurzame initiatieven die wij ondernemen”, aldus Camille.  

Ontdek hoe andere voedingsbedrijven zich inzetten tegen voedselverlies 

Ontdek meer over onze gerelateerde thema's: 
Milieu en energie
Meer bite-size nieuwtjes van onze bedrijven: 
food.be snacks
Tags: 
food.be snacks