Belgische brouwers besparen 115 olympische zwembaden aan water

04.03.2021

Wat als.. jouw favoriete brouwerij duurzaam omspringt met water? In 2018 engageerden 9 Belgische brouwerijen zich om te werken aan een duurzamer watergebruik via de Green Deal Brouwers en intussen groeide dat aantal tot 16. Dat onze brouwers meteen de handschoen opnamen, staat als een paal boven water. VMM, de Vlaamse Milieumaatschappij, maakte een tussentijdse balans op. Daaruit blijkt dat de deelnemende brouwerijen hun waterverbruik samen met 289 miljoen liter lieten dalen, evenveel als 115 olympische zwembaden!

Belgische brouwers besparen 115 olympische zwembaden aan water

Water, een schaarse grondstof

Water is één van de belangrijkste grondstoffen en hulpbronnen om bier te brouwen. Het is het hoofdingrediënt van bier en brouwers gebruiken het ook in de productie voor onder andere de schoonmaak, het spoelen of de stoomproductie. Kortom: een brouwerij hangt heel sterk af van dit schaarse goed. Helaas komen onze waterbronnen meer en meer onder druk te staan. Het doel van de Green Deal is dan ook dubbel: minder water gebruiken in het productieproces en minder grondwater gebruiken uit grondwaterlagen in slechte toestand.

115 olympische zwembaden waterbesparing

De Green Deal loopt nu iets meer dan 2 jaar en in die periode namen de brouwers heel wat acties. Op basis van de productiecijfers van 2019 zien we een daling van het waterverbruik met 289 miljoen liter, het equivalent van 115 olympische zwembaden. Die daling is te danken aan een resem maatregelen, waaronder:

  • Het plaatsen van bijkomende debietsmeters en dashboards. Een debietsmeter laat je toe het waterverbruik te meten en met een dashboard kan je de meetwaarden van verschillende meters beter opvolgen.
  • Het optimaliseren van reinigingsinstallaties en spoelmachines. Zo kon Brouwerij Vanhonsebrouck haar installaties optimaliseren en water besparen door langere productiebatches uit te voeren en de reinigingsfrequentie daartussen te verminderen. Ook konden ze water uit de spoelfase van haar installaties recupereren door flessenspoeling. Hierdoor daalde Brouwerij Vanhonsebrouck haar waterverbruik van 7,18 liter naar 6,51 liter, ofwel een besparing van 9,3%.
  • Het installeren van nieuwe vaten- en flessenlijnen
  • Het installeren van waterhergebruikinstallaties op het gezuiverd afvalwater van de waterzuivering, zoals onder meer Brouwerij Duvel Moortgat deed. In de zomer van 2020 begon ze aan de opstart van haar nieuwe waterhergebruiksinstallatie. Op termijn zal die de watervoetafdruk van de brouwerij met zo’n 25% verlagen.
  • Ook via samenwerking kan je duurzamer omgaan met water. Kijk naar AB InBev, dat de handen in elkaar sloeg met een naburige bouwwerf. Daar wordt het grondwater opgepompt, zodat de bouwwerken in droge omstandigheden kunnen doorgaan. AB Inbev zorgde ervoor dat dit water ook nuttig kan gebruikt worden, door het op te vangen in een container en door te pompen naar hun verwerkingsprocessen.
  • En tot slot het zoeken naar watervermindering in de verschillende installaties doorheen de productie: het spuitwater van de stoomketel, de installatie voor de pasteurisatie van blikjes, een voorbehandeling van het proceswater,…

Daarnaast bereikten de brouwerijen die diep grondwater oppompen een daling van 165 miljoen liter in hun grondwaterverbruik. En ook dat is duidelijk een positieve evolutie!

Lees hier het voortgangsrapport

Over de Green Deal

De Green Deal Brouwers is een vrijwillige overeenkomst die afgesloten werd tussen de Vlaamse overheid, individuele brouwerijen, Belgische brouwers, Fevia Vlaanderen en Vlakwa. Bij de ondertekening van de Green Deal op 6 september 2018 sloten 9 brouwerijen aan, ondertussen staat de teller deelnemende brouwerijen al op 16. Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid.