Bijkomende vrijwillige overuren, fiscaal voordelige overuren en innovatiepremie

21.12.2021

De Kamer keurde op 9 december 2021 het wetsontwerp goed dat verschillende onderdelen uit het akkoord die de sociale partners afgelopen zomer sloten uitvoert.  Belangrijk daarbij zijn de verhoging van de fiscaal voordelige overuren, de verlenging van de bijkomende vrijwillige overuren vrijgesteld van rsz en belastingen, alsook de innovatiepremie.

In juni sloten de interprofessionele sociale partners een akkoord. Verschillende aspecten van dat akkoord moesten nog worden uitgevoerd in koninklijke besluiten, cao's en wetswijzigingen. Een belangrijke stap hierin is de goedkeuring door de Kamer van het "Wetsontwerp tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022". Dat wetsontwerp bevat onder meer volgende maatregelen: 

  • Verhoging van het aantal vrijwillige overuren en vrijstelling van deze relance-uren voor alle sectoren in 2021 en 2022:
    Dit systeem zorgt ervoor dat je werknemers via schriftelijk akkoord extra kan inzetten en dat de verloning voor die extra uren bovendien vrij is van rsz en bedrijfsvoorheffing. Meer informatie en een model van overeeenkomst vind je hier
  • Verlenging van het systeem van innovatiepremies
  • Verhoging van het aantal "klassieke overuren" die fiscaal voordelig behandeld worden van 130 uur naar 180 uur. Deze verhoging geldt voor de tweede helft van 2021, voor het jaar 2022 en voor de eerste helft van 2023.

Intussen werden bovenstaande maatregelen bevestigd door publicatie van de wet van 12 december 2021