Brexit ahead: better be prepared!

03.09.2020

Het gaat niet vlot met de onderhandelingen over een Brits-Europees handelsakkoord, and that’s an understatement! Fevia blijft de belangen van de Belgische voedingsindustrie verdedigen bij de onderhandelaars, maar bereidt haar leden tegelijkertijd voor op ‘no deal’ handel met het VK vanaf 1 januari 2021.

Zonder akkoord voeren we vanaf 1 januari 2021 handel met het VK onder het WTO regime. In dit scenario zullen er vanaf volgend jaar tarieven gelden op 85% van de voeding en dranken, die we exporteren naar het VK, uit alle productcategorieën. De tarieven bedragen gemiddeld 18% en zouden onze voedingsbedrijven 321 miljoen euro zullen kosten. Een Brexit zonder akkoord zal onze handel met Britse partners ook compliceren door uiteenlopende normen en standaarden en zich op vlak van werkgelegenheid flink laten voelen. 

EU-onderhandelingsteam te gast bij Fevia

Michel Barnier, EU-hoofdonderhandelaar, bevestigde het nog maar eens na de meest recente onderhandelingsronde: het loopt niet lekker! Hij stelde zelfs: “It felt as if we were going backwards more than forwards.” De voorwaarden voor eerlijke concurrentie en het visserij-dossier zijn de grootste hinderpalen. Ondertussen tikt de klok: een eventueel akkoord moet in oktober rond zijn, om nog tijdig geratificeerd te raken voor het einde van dit jaar.  

Voor de zomer waren Stefaan De Rynck, de Belgische adviseur van Barnier, en zijn teamleden gespecialiseerd in oorsprong, douane en standaarden, te gast op de Raad van Bestuur van Fevia. We grepen de gelegenheid aan om de prioriteiten van de Belgische voedingsindustrie opnieuw onder hun aandacht te brengen. Hun boodschap was zeer duidelijk: het water tussen de onderhandelende partijen is zeer diep en de kans op een tijdig akkoord is klein. Belgische voedingsbedrijven moeten zich dus voorbereiden op handel onder het WTO regime met hun Britse partners.

De Belgische Brexit preparedness opvoeren

Fevia richtte dan ook samen met het VBO een brief aan eerste minister Wilmès en een brief aan vice-eerste minister De Croo, bevoegd voor Douane, waarin we oproepen om ook op Belgisch niveau de voorbereidingen op te drijven. Voldoende capaciteit bij de Belgische Douane en het FAVV is hierbij prioritair, zodat zij onze bedrijven kunnen bijstaan bij hun operationele voorbereidingen. Ook vragen we een gedoogperiode, waarin bedrijven, die ter goeder trouw zijn, niet gesanctioneerd worden voor eventuele schendingen van de nieuwe regelgeving maar juist hulp en advies krijgen om zich in de regel te stellen. Tenslotte pleiten we ook voor tijdelijke procedurele versoepelingen, zoals tijdens de coronacrisis.

De Belgische Douane is alvast bereid om nauw met ons samen te werken om onze leden voor te bereiden en hen met raad en daad bij te staan tijdens de overgang. Fevia sprak met Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal Douane en Accijnzen, en zijn Brexit-team af om dit najaar nog een sectoraal overleg op te starten.

Hoge tarieven vermijden

Fevia volgt het aspect van de oorsprongsregels in het kader van de onderhandelingen nauw op. Dit is zeer relevant voor onze leden, die producten en grondstoffen uit het VK en de rest van de wereld importeren, verwerken en exporteren. Hierbij is het zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds het vrijwaren van onze geïntegreerde internationale productieketen en anderzijds de bescherming van de belangen van de verschillende sectoren.

De opzet blijft om de hoeveelheid aan producten en grondstoffen als “niet van oorsprong” zijnde te minimaliseren en zo  hoge tarieven bij import en export te vermijden. De FOD Economie houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen en wij reiken de nodige input aan voor hun standpuntbepaling. Daarvoor werken we samen met onze groeperingen.

Fevia bereidt haar leden voor

Handelsakkoord of niet: na Nieuwjaar zullen Belgische voedingsbedrijven douaneaangiftes moeten doen en zullen notificaties, certificaten en controles voor sanitaire- en fytosanitaire goederen nodig zijn. Een goede voorbereiding is essentieel voor een vlotte logistieke doorstroom van hun goederen.

Fevia bereidt haar leden voor met: 

  • een online opleiding rond “Brexit & Douane”; 
  • een webinar rond “Expeditie, douane en logistieke dienstverlening in het kader van de Brexit”, in samenwerking met FORWARD Belgium; 
  • een webinar rond “Wat is de impact van de Brexit op de voedingsindustrie?”, in samenwerking met FIT, Douane en FAVV. 

Je leest er alles over op onze Brexit Wegwijzer