Brexit Update: 77 miljoen taksen op Belgische voeding bij harde Brexit

15.10.2019

De Britse overheid maakte bekend welke producten het zal taxeren indien het tot een harde Brexit zou komen. Fevia berekende dat 15% van de export van Belgische voedingsproducten te maken zou krijgen met taksen van gemiddeld 23,7%. Door deze taksen zouden onze bedrijven 77 miljoen euro extra moeten betalen. Fevia roept daarom nogmaals op om een no-deal scenario te vermijden.

Harde Brexit: welke voedingsproducten worden getroffen?

In 2018 exporteerden Belgische voedingsbedrijven voor 2,2 miljard euro voeding en dranken naar het Verenigd Koninkrijk. Indien het VK de Europese Unie zou verlaten zonder akkoord, zal 15% van die voeding en dranken te maken krijgen met heffingen van gemiddeld 23,7%. Vandaag bestaan zo’n taksen niet, waardoor een harde Brexit een meerkost van 77 miljoen euro zou betekenen. Concreet zouden de Britten de volgende producten viseren: vlees (rund, varken, lam, schaap, geit, gevogelte), vis, boter, kaas, rijst, vetten en oliën, suiker en rum.

Voor meer info, klik hier 

Fevia roept op om verder te onderhandelen 

Voorlopig is er nog geen akkoord gevonden om een no deal Brexit finaal af te wenden. Op 17 en 18 oktober gaat opnieuw een Europese Top door, waar men alsnog tot een akkoord hoopt te komen. Samen met het VBO en de regionale werkgeversfederaties roepen we op om te blijven onderhandelen. Onze 4 boodschappen:

  • alles op alles zetten om een no deal Brexit te vermijden
  • een nieuw uitstel van de Brexit verkiezen boven een no deal
  • de Europese buitengrens veilig stellen
  • op Europees én Belgisch niveau de nodige steunmaatregelen voorzien

De kans blijft dus nog bestaan dat we vanaf 1 november met het VK handel drijven onder het WTO regime. Blijven voorbereiden op een no deal Brexit blijft dus voorlopig onze boodschap naar onze bedrijven!

Raadpleeg hier de Fevia Brexit wegwijzer