Correct dragen mondmaskers? Laag risico

02.10.2020

Wat als een werknemer een positieve coronatest aflegt? Welke stappen zet je dan best als werkgever? En welke contacten moeten in quarantaine? Eerder maakten we een draaiboek op. Dat passen we nu aan, want er is goed nieuws: contacten die correct een mondmasker dragen worden voortaan beschouwd als laag risico contacten. Zij moeten dus niet meer in quarantaine.

Om de verspreiding van het coronavirus op de werkvloer in te perken, blijven de preventieve maatregelen essentieel. Hygiëne, desinfectie en afstand zijn daarbij uiterst belangrijk. Op plaatsen waar die afstand niet gegarandeerd kan worden, zijn andere maatregelen mogelijk. Aanvullend kan een mondmasker gebruikt worden. Als een werknemer een positieve coronatest aflegt, dan start een contactopsporing. Daarbij wordt nagegaan wie de hoog risicocontacten zijn. Zij moeten voor 7 dagen in quarantaine.

Tot voor kort werd geen rekening gehouden met het al dan niet correct dragen van een mondmasker. Dat is nu anders: een nieuwe richtlijn van Sciensano bepaalt dat bij de beoordeling van wat een hoog risico contact is het correct dragen van een mondmasker wel in rekening wordt gebracht. Dragen collega's en andere contacten van de werknemer dus op een correcte manier een mondmasker (neus en mond bedekt), dan worden zij als laag risicocontact gezien. Zij moeten dus niet meer in quarantaine.

In bijgevoegde nota geven we je nogmaals op basis van de draaiboeken van de externe en interne diensten een overzicht van wat belangrijk is, kort gezegd is het als volgt:

1. Preventieve maatregelen

Om de verspreiding van het virus binnen het bedrijf te beperken zijn een aantal preventieve maatregelen belangrijk:

 • Opmaak en evaluatie intern beleid
 • Aanduiden verantwoordelijke en duidelijke afspraken: eenheid van commando en eenheid van communicatie
 • Informatie, opleiding en communicatie intern ten aanzien van de werknemers en interne overlegorganen. Ook externe informatie en communicatie naar de lokale overheid, zoals de burgermeester, zijn belangrijk. Zorg voor eenheid van communicatie,  voor 1 aanspreekpunt dus. 
 • Verantwoordelijkheid, controle en sancties op niet naleving. O.a. bij invoeren mondmasker, correct dragen mondmasker (mond en neus bedekt)
 • Vermijd zoveel mogelijk hoog-risicocontacten tussen werknemers

2. Beperk hoog-risicocontacten op de werkvloer

Het is belangrijk om op de werkvloer de hoog-risicocontacten (of nauwe contacten) te beperken. Zo vermijd je dat verschillende werknemers in quarantaine moeten als 1 werknemer positief test. Een hoog-risicocontact van een werknemer die een positieve test aflegt, heeft op een van volgende situaties contact gehad met die werknemer:

 • Cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen.
  Ter info: Volledige scheiding door plexiglas wordt niet gezien als cumulatief contact. En voortaan wordt dus ook het correct dragen van een mondmasker in rekening gebracht.
 • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.
 • Een persoon die in direct contact is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz..
 • Een persoon die door de "Coronalert" applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.
 • Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt, tenzij alle betrokkenen correct een mondmasker droegen.
 • Een reiziger die terugkeert uit een rode zone waar hij of zij meer dan 48 uur heeft verbleven en waarbij het zelfbeoordelingsformulier een hoog risico aangeeft (zie link), volgt dezelfde procedure als een hoog-risico contact.

Er wordt dus voortaan wel rekening gehouden met het al dan niet correct dragen van een mondmasker (mond en neus bedekt).

3. Wat als een werknemer een positieve test aflegt?

Als een werknemer een positieve test aflegt, neem je best volgende stappen:

 • Verwittig onmiddellijk de arbeidsarts van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
 • Is er sprake van een cluster? Contacteer de regionale gezondheidsautoriteiten
 • Voer samen met de arbeidsarts een risicoanalyse uit incl. contactenonderzoek
 • Contactname: De hoog- en laag-risicocontacten worden gecontacteerd. 
  • Hoog-risicocontacten: gaan verplicht  in thuisquarantaine, omwille van een tekort aan testcapaciteit worden ze in de periode 21/10 tot 15/11 niet meer getest.
  • Laag risico contacten mogen blijven werken, maar moeten de maatregelen rond social distancing strikt naleven en sociale contacten beperkt houden. Buitenshuis dragen zij een mondmasker, ook op het werk
 • Bespreek de eventueel uitgebreide teststrategie bij andere medewerkers met de arbeidsarts
 • Informeer het bevoegd intern overlegorgaan, bespreek de maatregelen en informeer ook de werknemers

Meer informatie? Als lid lees je meer in onze bijgevoegde uitgebreide nota.