Danone ondertekent de Belgian Alliance for Climate Action

13.10.2020

Zuivelbedrijf Danone treedt toe tot de Belgian Alliance for Climate Action, samen met 52 publieke en private organisaties. De klimaatalliantie verbindt zich ertoe ambitieuze, science-based targets te stellen voor de nabije toekomst.

Motor voor verandering

“One Planet. One Health”, het actiekader van Danone, is historisch verbonden met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het bedrijf wil dan ook het voortouw nemen in de overgang naar een betere wereld door de voedselrevolutie te versnellen, in samenwerking met anderen.

“De uitdagingen waar onze planeet voor staat, vragen om een holistische oplossing”, legt Emmanuel Faber, CEO van Danone, uit. “De coronacrisis versterkt zelfs de urgentie van deze uitdagingen en benadrukt de absolute noodzaak van een overgang naar een veerkrachtiger voedingssysteem.”

 

Verantwoordelijkheid opnemen

In 1972 introduceerde Danone een baanbrekende manier van duurzaam ondernemen: het kondigde haar duaal project aan, waarin de economische en sociale doelstellingen van het bedrijf wederzijds afhankelijk en dus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Sinds enkele jaren gaat Danone nog een stap verder en plaatst het de gezondheid van de planeet en die van de mensen op hetzelfde niveau en promoot het gezondere en duurzamere eet- en drinkgewoonten.

Om haar actiekader “One Planet. One Health” tot leven te brengen, definieerde Danone negen bedrijfsdoelstellingen, in overeenstemming met de SDGs van de Verenigde Naties. Om deze doelstellingen tegen 2030 te bereiken, zet het bedrijf in op concrete acties op zowel lokaal als mondiaal niveau.

Hernieuwbare energiebronnen

Danone heeft een continue focus op het verder verminderen van hun energieverbruik. Zo wil de onderneming tegen 2050 CO2-neutraal worden ("from farm to fork"). Danone heeft haar CO2-emissie in 2019 met 24,8% verminderd ten opzichte van 2015 en heeft haar CO2-emissiepiek in 2019 bereikt, eerder dan de oorspronkelijke doelstelling bepaalde.

De Belgische productiesite in Rotselaar werkt ook naar dit doel toe. De elektriciteit die in de fabriek wordt gebruikt, is uitsluitend afkomstig van hernieuwbare energiebronnen (Belgische windturbines) en 97% van het afval dat er wordt geproduceerd, wordt gerecycleerd.

De krachten bundelen

Tegen 2025 wil Danone, dankzij een intensieve samenwerking met de Ellen McArthur Foundation, 100% circulaire verpakkingen realiseren: de kleinere formaten van evian® zijn nu al gemaakt van 100% rPET en zijn beschikbaar in België. Begin 2021 zullen de yoghurtpotjes op het Belgisch grondgebied ook gerecycleerd kunnen worden in de nieuwe blauwe zak dankzij de samenwerking met Fost Plus.

Het Actimel-flesje gebruikt vandaag de helft minder plastic in vergelijking met de beginjaren van de lancering. Het wordt in samenwerking met onze partner vlak naast de productiesite geproduceerd.

Om echte verandering te realiseren, is Danone ervan overtuigd dat alle belanghebbenden hun krachten moeten bundelen. De Belgian Alliance for Climate Action en haar leden stimuleren daarom hun partners om zich bij het initiatief aan te sluiten. Het biedt haar leden ook de mogelijkheid om best practices uit te wisselen en andere bedrijven te begeleiden bij het bepalen en bereiken van hun science-based targets.

Heeft jouw voedingsbedrijf ook iets te delen?
Ontdek hier wat onze 3 nieuwe content formats voor jou kunnen betekenen