De voedingsindustrie zet watervermindering verder

05.09.2018

Hot, hot, hot! De warme en droge zomer drukte ons nogmaals met de neus op de feiten: water is en blijft een waardevolle grondstof. Ook voor voedingsbedrijven. Fevia ondersteunt haar leden reeds jaren om duurzaam en rationeel met water om te gaan. Die inspanningen zorgen ervoor dat er heel wat acties plaatsvinden : vandaag ondertekenen 9 brouwers een Green Deal met Vlaams minister Schauvliege om hun waterverbruik verder te verminderen.

Santé! 9 brouwerijen versterken hun engagement voor minder waterverbruik

Water is inderdaad vaak een noodzakelijk ingrediënt van het voedingsproduct. Voor onze brouwers is water zelfs een hoofdingrediënt. Het komt er dus op aan om duurzaam om te gaan met zo’n belangrijke grondstof. Onze brouwers hebben die boodschap alvast goed begrepen. 9 Vlaamse brouwers ondertekenden op 6 september samen met de Belgische Brouwers en Fevia Vlaanderen een Green Deal met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. De negen brouwerijen die zich in dit project engageren zijn: AB InBev, Alken-Maes, Cornelissen, De Halve Maan, Duvel Moortgat, Haacht, Het Anker, Huyghe en Verhaeghe-Vichte.

Met deze Green Deal willen ze het engagement van de sector versterken en benadrukken. De brouwerijen worden in deze oefening bijgestaan door de Vlaamse Milieumaatschappij, het Departement Omgeving en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa). De partners zullen samen een lerend netwerk vormen dat knelpunten in het verminderen van het waterverbruik aanpakt.

Water, meer dan een ingrediënt

Water is niet alleen een ingrediënt, maar is ook onmisbaar voor het reinigen en het spoelen, voor de productie van stoom noodzakelijk voor het koken en verwarmen, voor het koelen… Om duurzamer met water om te gaan, kunnen brouwerijen maatregelen nemen om de totale hoeveelheid verbruikt water te verminderen, of alternatieve waterbronnen in te roepen, zoals gerecycleerd water, om zo de druk op kwetsbare grondwaterlagen te verminderen. Hierbij heeft iedere brouwerij haar eigenheid en haar individuele (resterende) reductiemogelijkheden. Elke brouwerij zal op basis van een persoonlijke waterbalans, haar individuele maatregelen kiezen.

Niet enkel de brouwers

Sinds jaren helpt Fevia de voedingsbedrijven om een echt beleid te voeren gericht op de vermindering van het waterverbruik. Fevia heeft rond dit thema concrete acties opgezet met haar leden zoals opleidingen, bewustmakingssessies en seminaries.

In haar « Handleiding voor verstandig waterbeheer in de voedingssector » stelt ze ook de elementen voor waarmee rekening moet gehouden worden bij het hergebruik van gezuiverd water in de eigen installaties. Veel bedrijven hebben de stap gezet en hebben geïnvesteerd in een installatie die toelaat om water te hergebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval in talrijke bedrijven uit de groente- en aardappelsector.

Partnerschap met landbouwers

Maar de voedingsbedrijven gaan verder. Ze weten ook dat water onmisbaar is voor de landbouw. In Wallonië verdeelt Hesbaye Frost al jarenlang haar gezuiverd water via een irrigatienetwerk in de landbouwgronden rond haar bedrijf. Ardo heeft een gelijkaardig project gelanceerd rond haar fabriek in Ardooie. Tijdens de zomer hebben andere bedrijven zoals AB InBev, Olympia en de Tiense Suikerraffinaderij ook hun gezuiverd water ter beschikking gesteld van gemeenten en landbouwers. 

Laat ons nog verder gaan !

De situatie van deze zomer heeft het heel duidelijk gemaakt : water is een waardevol goed. De voedingsindustrie is er zich goed van bewust. Fevia en de voedingsbedrijven zetten hun inspanningen verder via verschillende overeenkomsten en concrete initiatieven voor een duurzaam gebruik van water.

Voor meer info en voorbeelden van initiatieven: klik hier

Voor meer info rond de Green Deal, lees het persbericht: klik hier