Deze nieuwe uitdaging komt op het bord van elk voedingsbedrijf

07.10.2022

Terwijl heel wat voedingsbedrijven vandaag de kostencrisis proberen te overleven, komt er een nieuwe uitdaging op hen af. Één waarop ze zich best zo snel mogelijk beginnen voorbereiden: de due diligence. Geen trendy term of abstract begrip, maar wel de “zorgplicht in de waardeketen” waaraan voedingsbedrijven binnenkort moeten voldoen. Wij geven onze bedrijven alvast 5 redenen om zich voor te bereiden… en in te schrijven voor onze gratis webinar.

Waarover gaat “due diligence”? In essentie komt het erop neer dat bedrijven nieuwe zorgvuldigheidseisen in hun beleid moeten opnemen. Ze moeten daarbij ook passende maatregelen nemen om mogelijk negatieve gevolgen voor de mensenrechten en het milieu vast te stellen, te voorkomen, te beperken en te beëindigen. Dit via een risicoanalyse van hun hele toeleveringsketen. Ze zullen ook een klachtenprocedure moeten instellen en rapporteren over de doeltreffendheid van de zorgvuldigheidseisen.

Het is duidelijk: de due diligence vraagt een serieuze inspanning van zowel onze voedingsbedrijven als van hun partners. Belangrijk hierbij is het concept van proportionaliteit. De acties die je als bedrijf geacht wordt te nemen, zijn niet enkel afhankelijk van de aard en ernst van je risico’s, maar bijvoorbeeld ook van de omvang van je bedrijf en je positie in de waardeketen.

1. Informeer je vandaag om morgen problemen te vermijden

Laat het duidelijk zijn: “due diligence is here to stay”. Zowel op Europees als Belgisch niveau zitten er verschillende wetgevende initiatieven rond duurzaamheidsrapportage en gepaste zorgvuldigheid in de pijplijn. Zeker op Europees niveau worden verschillende nieuwe voorstellen aan due diligence gekoppeld.

Hoewel er nog veel werk aan de winkel is in al die voorstellen, komen die verplichtingen op onze bedrijven af in de komende jaren. Daarom is het echt belangrijk om goed te begrijpen wat die fameuze zorgvuldigheid of due diligence plicht is. Als bedrijf kun je je beter vandaag informeren en voorbereiden om in de toekomst boetes of juridische problemen te vermijden!

2. Een opportuniteit om consumenten en nieuw talent te overtuigen

Due diligence is meer dan een juridische verplichting. Het creëert ook commerciële opportuniteiten in een markt waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Onze voedingsbedrijven merken nu al dat ze vele vragen krijgen rond de mogelijke impact van hun productie op mens en milieu. Zowel consumenten als werknemers geven steeds vaker de voorkeur aan bedrijven en producten die aandacht besteden aan de sociale en milieueffecten van hun activiteiten.

Maar ook klanten nemen dit soort vragen steeds vaker op in lastenboeken. Ook als kmo is het daarom belangrijk om goed voorbereid te zijn op de bijkomende verplichtingen: je wilt toch niet dat een klant of leverancier naar je concurrent gaat omdat die wel een plan rond duurzaamheid heeft opgesteld? Speel dit voordeel dan ook uit in jouw contacten naar buiten toe.

3. Strategisch voordeel: samenwerking met de leveranciers versterken

In tijden van toenemende internationale onzekerheid biedt een zorgplan opportuniteiten om te werken aan een duurzamere leveranciersrelatie, en aan meer veerkrachtige toeleveringsketens. Je brengt op deze manier je meest strategische ketens in kaart. En je gaat in gesprek met jouw leveranciers om een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd en gezamenlijke acties vast te stellen om deze risico's te verminderen. Dit helpt om langdurige vertrouwensrelaties op te bouwen en de communicatie te verbeteren.

4. Ook kmo’s krijgen vroeg of laat de vraag van ketenpartners

De voorstellen viseren (voorlopig) meestal grote bedrijven, maar zullen onvermijdelijk ook een impact hebben op kmo’s. De grote bedrijven zullen verplicht zijn om hun aanleveringsketens goed in kaart te brengen en zullen dus al hun partners daarvoor informatie vragen. Ook kleinere en middelgrote voedingsbedrijven zullen op die manier de impact voelen van de nieuwe wetgeving en kunnen zich daarop dus best voorbereiden. 

5. Fevia helpt voedingsbedrijven om zich voor te bereiden

Fevia organiseerde met de hulp van FIDO samen met Hiva – KU Leuven en Sustenuto een lerend netwerk rond due diligence. Tijdens 5 workshops spijkerden deelnemers hun kennis bij en vertaalden ze die naar de praktijk. Als resultaat van het lerend netwerk ontwikkelden ze ook een toolbox specifiek voor de kmo’s in de voedingssector. Deze toolbox legt eenvoudig en pragmatisch uit wat due diligence is, hoe je eraan begint, welke risico’s zich in jouw keten bevinden en hoe je deze aanpakt en daarover rapporteert.

Wil je die toolbox ontdekken en ben je net zoals Fevia overtuigd dat je het je niet kunt veroorloven om due diligence naast je neer te leggen? Schrijf je dan voor onze gratis webinar op 25 oktober van 14u tot 16u.
Ik schrijf me in

Je hebt het misschien al begrepen dat voedingsbedrijven de uitdagingen van due diligence niet alleen kunnen oplossen. Het komt erop aan om goed na te denken over manieren om met partners en stakeholders samen te werken. Daarom nodigen wij onze leden uit om samen met ons na te denken over due diligence en de rol die we allemaal kunnen opnemen. We hopen jullie dan ook massaal te verwelkomen op ons gratis webinar!