Digitalisering vraagt andere competenties van onze talenten

04.04.2019

Onze voedingsbedrijven werken in een snel veranderende wereld met evoluties zoals de toenemende digitalisering. Welke impact hebben die verandering op de competentienoden van onze sector? De recente Scope-studie, gevoerd in opdracht van Flanders’ FOOD en Alimento en gefinancierd vanuit ESF en de Vlaamse Overheid, biedt antwoorden. De resultaten bevestigen dat de digitalisering mogelijkheden biedt op de werkvloer, waar onze talenten andere taken uitoefenen en aan autonomie en zelfsturing winnen.

Dreigende mismatches counteren

De Scope -studie is een kwalitatief competentieprognose-onderzoek waaraan Fevia actief participeerde in de stuurgroep en het dagelijks bestuur. Het onderzoek focust op twee processen typisch voor de voedingssector en schetst daarvoor de competentieverwachtingen voor de komende tien jaar. Het onderzoek sluit bovendien af met een actieplan om de dreigende mismatches op de arbeidsmarkt te counteren. Dat actieplan vertrekt vanuit een samenwerking tussen verschillende stakeholders, waaronder Alimento, Flanders’ FOOD en Fevia.

Minder routinewerk, meer toezicht en controle

De resultaten van de studie bevestigen wat verschillende actoren in de voedingsindustrie aanvoelen: de digitalisering zorgt voor een verschuiving van taken en voor meer autonomie en zelfsturing van onze talenten. Uitvoerende taken maken vaker plaats voor toezichts-, controle- en monitoringtaken. Bovendien blijkt routinematig werk te verminderen en zelf verdwijnen. Ook het belang aan procesoptimalisatie en controle van systemen neemt toe. Waar aan de ene kant sommige taken vereenvoudigen door geautomatiseerde ondersteuningssystemen, moeten werknemers aan de andere kant meer en meer omgaan met data en statistiek en ze ook interpreteren.

Welke competenties voor de voedingsfabriek van de toekomst?

Dat alles zorgt voor een verschuiving van de competentienoden naar de toekomst.
Voor de komende 10 jaar schatten de onderzoekers een stijging in van de verwachtingen op vlak van autonomie, verantwoordelijkheid en zelfsturing. Ook het planningsvermogen is belangrijk. Er is bovendien een nood aan sterke analytische skills, extra abstractievermogen en probleemoplossend denken. Communicatievaardigheden, en vooral de capaciteit om samen te werken met collega’s met achtergronden in andere disciplines, zullen extra belangrijker worden. Dat alles resulteert ook in een shift van taakgericht leiderschap naar coachend leiderschap.

Hoe bereiden we de voedingssector voor?

De studie eindigt met een voorstel van actieplan ter ondersteuning van de sector in die veranderende competentienoden. Een actieplan met verschillende stakeholders, zoals Flanders’ FOOD, Alimento, scholen, bedrijven en sociale partners. Als Fevia staan we klaar om onze rol hier op te nemen en, onder meer in het kader van Alimento, onze bedrijven en talenten te ondersteunen richting die competentienoden voor de toekomst.