Duaal leren: DE brug tussen leerlingen en voedingsbedrijven

01.03.2018

Kwalitatieve Belgische voeding en dranken zijn niet alleen lekker, ze creëren ook jobs! En toch blijft het aantrekken van vooral technische profielen een permanente uitdaging voor heel wat voedingsbedrijven. Duaal leren is een ideale brug om leerlingen richting een job in de voedingsindustrie te helpen. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië pleit Fevia daarom om volop in te zetten op duale leertrajecten. Met het merk Food@Work van opleidingsfonds Alimento zet de sector haar troeven alvast in de kijker bij jongeren en werkzoekenden.

Uitstel mag geen afstel worden in Vlaanderen!

Eind december besliste de Vlaamse regering om de inwerkingtreding van duaal leren met een jaar uit te stellen. Fevia Vlaanderen betreurt dit uitstel maar zet zich volop in om de lopende proefprojecten succesvol te laten verlopen. Een kleine groep leerlingen startte in het schooljaar 2017-2018 in het duaal traject elektromechanische technieken. Dit heeft enerzijds te maken met het beperkt aantal geselecteerde scholen voor dit duaal traject, maar bovendien was de ligging van die scholen ten opzichte van onze voedingsbedrijven niet evident. 

Voor het schooljaar 2018-2019 kunnen alle Vlaamse scholen het duaal traject elektromechanische technieken opstarten. Half maart zullen deze scholen bekend zijn. Duaal leren is DE brug tussen leerlingen en ondernemingen en moet onze bedrijven helpen de uitdaging aan te gaan om geschikt technisch geschoolde medewerkers te vinden. Fevia Vlaanderen zet dan ook haar schouders onder de duale leertrajecten en zal haar bedrijven informeren en begeleiden bij deze nieuwe opleidingsvorm.

Nieuwe (duale) opleiding in Wallonië

Ook in Wallonië beweegt er heel wat. Hier is, naast het onderwijs en Forem, vooral IFAPME (L’Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et des PME) een belangrijke partner. In samenwerking met onze sectoraal opleidingsfonds Alimento lanceerde IFAPME een nieuwe duale opleiding voor productieoperatoren in de voedingsindustrie (« Agent de fabrication du secteur alimentaire - Opérateur de production pour l’industrie alimentaire »).

Deze opleiding vindt afwisselend plaats in bedrijven en in de opleidingscentra van IFAPME in Charleroi, Perwez et Villers. Ook wie ouder is dan 18 jaar kan via een stage in het bedrijf deze opleiding volgen. IFAPME maakte de volgende aantrekkelijke video om het beroep en de opleiding te promoten.

Fevia Wallonie roept de bevoegde overheden op om duale opleidingsvormen zo snel als mogelijk te ontwikkelen en toegankelijk te maken voor alle jongeren.