Duurzaamheid in actie: het ABC van de SDG

08.05.2019

In onze ogen zijn voedingsbedrijven superhelden: ze produceren niet alleen lekkere voeding en dranken. Ze nemen ook hun verantwoordelijkheid op voor maatschappelijke uitdagingen én bundelen hun krachten om samen met stakeholders steeds duurzamer te produceren. Met de ‘Duurzaamheid in actie-tour’ geeft Fevia haar helden nog een duwtje in de rug om verder in te zetten op 5 Sustainable Development Goals. Want in tegenstelling tot de superhelden uit de films kunnen onze bedrijven de wereld niet in hun eentje verduurzamen. Fevia reikt daarom de hand uit naar andere superhelden uit de voedingsketen. Ann Nachtergaele, Coordinator Sustainability van Fevia: “Laten we samen stappen ondernemen om het systeem duurzamer maken. Het wordt een werk van lange adem, maar samen, tous ensemble, geraken we er wel.”

Hoe kan de voedingsindustrie bijdragen aan een duurzame wereld?

Ann Nachtergaele: “In 2015 legde de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals vast. Fevia selecteerde de 5 relevantste doelstellingen waar voedingsbedrijven een impact op hebben en aan kunnen bijdragen: een goede gezondheid en welzijn (SDG 3), waardig werk en economische groei (SDG 8), industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en een partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17).

Met die 5 geselecteerde doelstellingen gaat Fevia nu aan de slag. De sector organiseert daarom, samen met Ernst & Young, de ‘Duurzaamheid in actie-tour’, met slechts één doel: onze ondernemers helpen met het implementeren van een duurzame ontwikkeling in hun bedrijfsstrategie. De ‘Duurzaamheid in actie-tour’ omvat 5 workshops verspreid over 5 voedingsbedrijven. Elke workshop is toegewijd aan een SDG en wordt toegepast binnen de context van een Belgisch voedingsbedrijf. Na de workshops beschikt elk bedrijf over een concreet actieplan met een vijftigtal maatregelen die je zelf kan uitvoeren.”

Vanwaar het idee om een duurzaamheidstour te organiseren?

Ann: “De Belgische voedingsindustrie bestaat uit maar liefst 95% kmo’s. Die kmo’s hebben vaak wel de wil maar niet de tijd en middelen om zelf een duurzaamheidsstrategie op poten te zetten. Met de duurzaamheidstour wil Fevia richting geven aan kleine en middelgrote bedrijven, hen hierin helpen en ondersteunen.

In deze context is samenwerking het sleutelwoord: we pleiten ervoor om het volledige voedingssysteem te verduurzamen. Weg dus van de zogenaamde tegenstelling tussen korte keten en industriële productie. We moeten als volledige keten verduurzamen, stap voor stap en allemaal samen. Met projecten zoals d’Avenir of de Voedingsketen Verduurzaamt doen we dat op het niveau van de gehele keten, maar nu willen we ook individuele bedrijven begeleiden.”

Wat houdt een workshop precies in?

Ann: “Elke workshop heeft 3 doelstellingen. Ten eerste een beter zicht geven op de SDG’s van de VN. We horen daar veel over, maar het mag geen vage theorie blijven. Ten tweede helpen we bedrijven om hun voornaamste risico’s te bepalen. En vervolgens helpen we om een concreet actieplan op te stellen. Daarvoor maken we gebruik van de Sustatool van de Vlaamse overheid.

De concrete acties die resulteren uit dat actieplan moeten een toegevoegde waarde hebben en een win-winsituatie opleveren voor zowel de maatschappij als het bedrijf zelf. Concreet voorbeeld: een lokale diepvriesgroentebedrijf die zich naast een grote rivier situeert, en ook water pompt uit die rivier, kan bijdragen aan de waterproblematiek. Een chocoladebedrijf daarentegen verbruikt tijdens haar productieproces weinig water en moet dan de focus leggen op het verduurzamen van de cacaobonen bijvoorbeeld.”

Wat is de Sustatool?

Ann: “De Sustatool van MVO Vlaanderen is een praktische tool voor kmo’s om een duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen. De Sustatool koppelt de genomen maatregelen aan de bedrijfsdoelstellingen, projectplanning en projectuitvoering. Met de Sustatool hou je een overzicht en heb je een zicht op de doelstellingen die werden bereikt.

Speciaal voor voedingsbedrijven willen wij met het project een SustaFOOD ontwikkelen. Dat is een lijst van mogelijke maatregelen die elk voedingsbedrijf kan nemen in functie van de geïdentificeerde problemen.“ Ann legt in onderstaande video kort en bondig uit wat je precies kan doen met de Sustatool en SustaFOOD.

Neem deel aan de ‘Duurzaamheid in actie-tour’

De inschrijvingen voor de duurzaamheidstour zijn open voor alle Belgische voedingsbedrijven. We nodigen alle bedrijven uit om hieraan deel te nemen. Opgelet: per workshop mogen er maximum 25 personen deelnemen. Wees er dus snel bij! Een overzicht van alle workshops:

Work​shop 1: een goede gezondheid en welzijn op 3 juni 2019 van 13u tot 17u bij Danone (Quai des usines 160 à Bruxelles)

  • Wat? Informatie aan de consumenten, Nutriscore, evenwichtige voeding, niet-overdraagbare ziektes

Workshop 2: waardig werk en economische groei op 24 september 2019 van 13u tot 17u bij Belvas (Chemin du Fundus 7 – 7822 Ghislenghien)

  • Wat? Relatie landbouwers, correcte prijs, War for talent, diversiteit,…

Workshop 3: industrie, innovatie en infrastructuur op 26 november 2019 van 13u tot 17u bij Agristo (Ridder de Ghellinckstraat 9, Wielsbeke)

  • Wat? Evolutie van het consumptiegebruik, digitale transitie, technologische innovatie,…

Workshop 4: verantwoorde consumptie en productie op 18 februari 2020 van 13u tot 17u bij Brouwerij Huyghe (Geraardbergsesteenweg 14b, Melle)

  • Wat? Klimaatverandering, energie efficiëntie, waterverbruik, voedselverspilling

Workshop 5: Partnerschap om doelstellingen te bereiken op 28 april 2020 van 13u tot 17u bij (Java Coffee Company, Wingepark 20, Rotselaar)

  • Wat? Consumentenactivisme, relatie in de voedingsketen, nieuwe vraag van de klanten

Voor alle informatie rond de Duurzaamheid in actie-tour, klik hier