Een duurzame voedingsindustrie: van droom tot werkelijkheid

26.01.2018

Met de lancering van het 3de duurzaamheidsverslag van de Belgische voedingsindustrie toont Fevia dat de sector haar duurzame groei verder uitbouwt aan de hand van concrete ambities. In samenwerking met haar partners beantwoordt de sector 19 uitdagingen met 76 concrete initiatieven die bijdragen tot de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Guido Vanherpe, voorzitter van het Strategisch comité rond duurzaamheid van Fevia en Ann Nachtergaele, Coordinator Sustainability van Fevia, vertellen over de ambitieuze strategie die de sector ontwikkelde om van een duurzame voedingsindustrie een werkelijkheid te maken.

“Met een weldoordachte, coherente en brede duurzaamheidsstrategie toont Fevia hoe de sector de duurzame ontwikkeling concreet in de praktijk omzet.”

Wat is Fevia’s doelstelling met haar derde duurzaamheidsverslag?

Guido Vanherpe: Een federatie moet in eerste instantie instaan voor haar leden. De Belgische voedingssector bestaat voornamelijk uit kmo’s. Ons derde duurzaamheidsverslag biedt een algemeen kader aan deze kleine en middelgrote bedrijven om het duurzaamheidsconcept rechtstreeks toe te passen in hun organisatie. Bovendien kunnen bedrijven met dit verslag hun eigen middelen en resultaten vergelijken met de algemene evolutie van de sector.

Maar de impact van het verslag gaat een heel stuk verder. Je treedt in dialoog met de stakeholders en krijgt beter inzicht op de verwachtingen van de maatschappij. Voor deze derde editie hebben wij, in samenwerking met onze stakeholders, van dit verslag een echt strategisch plan opgemaakt. We deden dat door aan elk van de geïdentificeerde uitdagingen een reeks gekwantificeerde ambities te koppelen.

Over uitdagingen gesproken, wat zijn de sterktes en de zwaktes van de sector inzake duurzaamheid?

Ann Nachtergaele: Het duurzaamheidsverslag bepaalt 19 uitdagingen waarop de voedingsindustrie een antwoord moet bieden. Het is duidelijk dat we er voor bepaalde uitdagingen beter voor staan dan voor andere. Het is bijvoorbeeld opvallend dat onze tewerkstellingsgraad de laatste jaren stabiel is gebleven. Ook onze milieuprestaties springen in het oog. Zo hebben wij onze CO2-uitstoot per productie-eenheid met niet minder dan 64% verminderd en ons waterverbruik met 29%. Ook de export, nog steeds de groeimotor van onze sector, doet het goed.

Toch moeten we vaststellen dat wij onze milieuprestaties nog verder moeten verbeteren en dat, ondanks de verschillende initiatieven van de sector en de bedrijven, de problematiek rond overgewicht en obesitas een belangrijke maatschappelijke uitdaging blijft. Op economisch vlak is de daling van de winstgevendheid van onze bedrijven een uitdaging. Hoe kunnen bedrijven voldoende winstmarges vrijmaken om uitdagingen aan te gaan? Tot slot verhinderen meerdere factoren een eerlijke werking van de markt, ondanks de uitstekende werking van het platform van het ketenoverleg.

Welke concrete maatregelen werden genomen om duurzaamheid in de sector te ondersteunen?

Ann Nachtergaele: Het verslag toont 76 initiatieven van de sector, de sectorfederaties en de Fevia-leden. Deze initiatieven dragen bij tot de verdere ontwikkeling van alle aspecten rond duurzaamheid. Ze zijn bovendien motiverend voor de toekomst. De vele acties en initiatieven van de sector zijn heel belangrijk aangezien zij de evolutie van heel de sector mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan het Convenant Evenwichtige Voeding met de minister van Volksgezondheid om samen de energie-inname met 5% te doen dalen. Dit convenant motiveert alle bedrijven in de sector om de samenstelling van hun producten aan te passen.

Fevia besliste ook om meer initiatieven te nemen specifiek gericht naar kmo’s, om hen te helpen bij het integreren van duurzaamheid in hun beleid. Het gaat om workshops, coachings, enzovoort. Vaak gebeuren die initiatieven met steun van de regionale autoriteiten, zoals bijvoorbeeld MVO Vlaanderen.

Tenslotte, waarom is duurzaamheid zo belangrijk voor de voedingsindustrie?

Guido Vanherpe: Als CEO van een Belgisch familiebedrijf weet ik dit maar al te goed: indien ik de principes van duurzaam ondernemen niet toepas in mijn eigen bedrijf, lijdt de hele organisatie hieronder. La Lorraine Bakery Group is een familiebedrijf waar duizenden medewerkers en tal van stakeholders deel van uitmaken. Ik zou niet willen dat de volgende generatie, kinderen zowel als kleinkinderen maar ook de generaties na hen, het mij zouden verwijten. Daarom ligt mijn mandaat binnen het Strategisch comité voor duurzaamheid van Fevia me zo nauw aan het hart.

Voor de Belgische voedingsindustrie, de eerste industriële sector van het land, is het belangrijk om aan te sluiten bij de “Sustainable Development Goals” van de Verenigde Naties. De Belgische voedingsindustrie kan haar groei niet verzekeren indien ze niet duurzaam groeit, dat spreekt voor zich. Het duurzaamheidsverslag wijst ons op weg om dat mogelijk te maken.

Ontdek het online duurzaamheidsverslag van de Belgische voedingsindustrie
Bekijk ook de samenvatting van het duurzaamheidsverslag in de animatievideo