Eenvoudiger en goedkoper exporteren naar Japan

16.07.2018

Op 17 juli 2018 ondertekenden de EU en Japan een economische partnerschapsovereenkomst. Die overeenkomst maakt de export van Belgische voeding en dranken naar Japan eenvoudiger, sneller en goedkoper.

De EU en Japan ondertekenden het “EU-Japan Economic Partnership Agreement” (EPA) tijdens een top in Tokio. Japan is de 4e rijkste economie ter wereld en de EU en Japan vertegenwoordigen samen een derde van het mondiale BNP. In een context van groeiend mondiaal protectionisme is dit akkoord dus goed nieuws voor de internationale handel.

Betere markttoegang voor Europese agro-voedingsproducten

De EU schoof bij de onderhandeling van dit akkoord een betere toegang voor haar agrovoedingsproducten tot de Japanse markt als prioriteit voorop. Dankzij het EPA kunnen Europese producenten binnenkort -meteen na de inwerkingtreding of in de loop van de komende jaren- 90% van hun voedingsproducten tariefvrij naar Japan exporteren. Onder andere varkensvlees, alcoholische dranken en zuivelproducten hebben baat bij deze tariefdalingen.

Het algemene principe is dat het Japanse douanetarief onmiddellijk naar 0% gaat bij de inwerkingtreding van het EPA, tenzij er een andere regeling is voorzien. Klik hier en hier voor het volledige tariefoverzicht. Komt uw product niet in de tariefoverzichten voor? Dan geldt het nultarief meteen bij de inwerkingtreding van het akkoord. Voor een aantal gevoelige producten zijn tariefvrije of -gereduceerde quota bepaald. 

Een aantal voorbeelden

 • Chocoladeproducten:
  • cacaopoeder: van 12,9% naar 0% vanaf inwerkingtreding
  • chocolade: van 10% naar 0% over 10 jaar
  • snoepgoed en witte chocolade: van 25% naar 0% over 10 jaar
 • Alcoholische dranken (sherry, vermouth, cider): van 15% naar 0% vanaf inwerkingtreding
 • Verwerkt varkensvlees: van 8,5% naar 0%
 • Harde kazen: van 29,8% naar 0% over 15 jaar
 • Rundsvlees: van 38,5% naar 9% over 15 jaar
 • Zachte en verse kazen: van 29,8% naar tariefvrije quota gelijk aan de huidige Europese export
 • Hogere Japanse quota voor mout, aardappelzetmeel, melkpoeder, boter en melkwei

Het akkoord werkt ook niet-tarifaire belemmeringen weg. De EU en Japan zullen hun reglementaire en technische exportvereisten verder op elkaar afstemmen, onder andere op vlak van douane, certificatie en voedingsadditieven. Zo mogen Europese speciaalbieren en fruitbieren nu als “bier” op de Japanse markt worden gebracht, en niet langer als “happoshu”, een alcoholische soft drink. Ook werd het Japanse belastingstelsel voor bieren vereenvoudigd.

Volgens de Europese Commissie kan dit alles op termijn de Europese export van verwerkte voeding met 180% doen groeien.

Versterking van de Belgische concurrentiepositie in de groeiende Aziatische afzetmarkt

Ook de Belgische voedingsindustrie heeft hier baat bij. Export is meer dan ooit de motor van de groei van de Belgische voedingsindustrie, en de uitvoer van Belgische voeding en dranken naar verre exportlanden wordt steeds belangrijker. Met name de Aziatische markt vertoont veel groeipotentieel, met China, Japan en Zuid-Korea in onze top-5 afzetmarkten buiten Europa. Een versterking van onze concurrentiepositie in Japan versterkt ons dus ook in de ruimere Aziatische regio, waar onze export naar China op vier jaar tijd verdubbelde.

Belgische kwaliteit valt in de smaak bij de Japanse consument

De Japanners hebben een neus voor kwaliteit en appreciëren de Belgische voeding en dranken.
Dat konden we ook vaststellen tijdens het staatsbezoek aan Japan in 2016.

Onze export naar Japan was in 2017 goed voor een totale omzet van bijna 200 miljoen euro.

 • Chocolade en zoetwaren zijn onze grootste exportproducten.
 • België is in Japan de tweede belangrijkste leverancier van frieten en kroketten en ook de vraag naar verwerkte groenten en fruit blijft groeien.
 • België is de grootste exporteur van speciaalbieren op de Japanse markt.

Vanaf wanneer levert dit akkoord iets op?

Omdat het luik ‘investeringsbescherming’ uit het EPA gehouden is, verloopt het ratificatieproces enkel op het Europese niveau. De Europese nationale en regionale overheden moeten dus, in tegenstelling tot CETA, het akkoord niet goedkeuren. Nu de Europese Raad het EPA heeft goedgekeurd, gaat het naar het Europese Parlement, dat zich hier in de herfst over zal buigen.

Men verwacht het ratificatieproces nog deze Europese legislatuur te voltooien. Het akkoord zal dus met andere woorden wellicht medio 2019 in werking treden. Voor sommige exportproducten kunnen we de impact van het akkoord dus in 2020 beginnen optekenen. Voor andere producten, waarvoor het tarief of het quotum slechts geleidelijk aan wordt afgebouwd, moeten we meer geduld hebben.

Gerelateerde artikels

Principeakkoord tussen EU en Japan maakt weg vrij voor verdere groei van export van Belgische voeding en dranken

Vrijhandelsakkoord met Japan biedt opportuniteiten voor Belgische voedingsindustrie

Zie ook

FIT Marktstudie “Opportuniteiten voor de sector van de zoetwaren en nagerechten - Het EU - Japan vrijhandelsverdrag