Energiepremie in Brussel: aanvraag vervroegde afrekeningsfactuur

12.09.2023

In het begin van het jaar heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een cashflow-ondersteuningspremie ingevoerd voor bedrijven die actief zijn in de meest energiegevoelige sectoren. Deze premie dekt 30% van de extra kosten voor gas- en elektriciteitsfacturen die het bedrijf in 2022 maakt ten opzichte van 2021. 

Om aanspraak te kunnen maken op de premie, moet het bedrijf beschikken over zowel factureringsoverzichten voor 2021 als factureringsoverzichten voor heel 2022 voor gas en/of elektriciteit, voor al zijn bedrijfseenheden (er kunnen maximaal drie gasmeters en drie elektriciteitsmeters in aanmerking worden genomen).

Als zijn meterstanden nog niet werden opgenomen door Sibelga, kan het bedrijf gebruikmaken van een uitzonderlijke en tijdelijke regeling die aanvankelijk zou lopen tot 15/09/2023, maar nu verlengd is tot 30/09/2023. Het bedrijf wordt uitgenodigd om zijn meterstanden in te geven aan de hand van een ad hoc formulier dat Sibelga ter beschikking stelt.
Na verificatie stuurt Sibelga de meterstanden door naar de energieleveranciers, die vervolgens de afrekeningsfacturen voor de periode sinds de laatste facturen doorsturen naar het bedrijf. De premie moet ten laatste op 15 november 2023 worden aangevraagd bij Brussel Economie Werkgelegenheid (slechts 1 aanvraag per onderneming).

Voor alle informatie die u nodig hebt - toekenningsvoorwaarden, aanmerking komende nace-codes,... - is er een gedetailleerde pagina met uitleg beschikbaar op de website van Brussel Werkgelegenheid.

Fevia staat ook tot jouw dienst voor alle bijkomende informatie.