Engagementen of CO2 taks voor de industrie?

19.10.2016

Klimaat staat hoog op de agenda van de Vlaamse Overheid mede door de resultaten van de klimaattop van Parijs eind 2015. De CO2-doelstellingen voor Vlaanderen tegen 2030 zijn momenteel nog niet bekend maar zullen zeer ambitieus zijn. Niets doen zal gepaard gaan met een jaarlijkse extra kost van minstens 500 miljoen euro, te betalen door de NON-ETS-sectoren waaronder de industrie.

Vlaanderen wil in de eerste plaats de ambitieuze doelstellingen halen en zo extra kosten vermijden. Een Vlaamse klimaattop moet de nodige engagementen opleveren van de betrokken sectoren (landbouw, gebouwen, transport en de ‘kleinere’ industrie). 

De voedingsindustrie kan als een van de grootste industriële NON-ETS-sectoren niet aan de zijlijn blijven staan. Ook al is het aandeel in de totale uitstoot eerder beperkt, toch moet de voedingsindustrie zichproactief tonen. Enkele concrete engagementen zouden de voedingsindustrie een stem/gezicht geven in het debat. Anders zal de overheid zelf verplichtingen opleggen, met alle gevolgen van dien. 

Deze engagementen kunnen per sector, per bedrijf,…ingegeven worden op een speciale website (http://www.vlaamseklimaattop.be/engagementen-stakeholders). 

Bedrijven, organisaties en sectoren die een vrijwillig engagement aangaan, schitteren misschien met een interview in de volgende Klimaatkrant. Bovendien krijgen ze allemaal een vermelding op de website van de Vlaamse Klimaattop. 

Verschillende voedingsbedrijven hebben zichzelf reeds doelstellingen opgelegd inzake het verminderen van hun CO2-uitstoot. Indien u over eigen doelstellingen beschikt en deze (al dan niet anoniem) wil delen gelieve deze dan te bezorgen aan tq@fevia.be tegen 15 november 2016.