Europese richtlijnen rond schenkingen

28.11.2017

Europese Commissie publiceert Richtlijnen rond voedselschenkingen met een focus op relevante EU wetgeving.

De EU richtlijnen over voedselschenkingen werden uitgewerkt in het EU Platform on Food Losses and Food Waste, in de subwerkgroep rond voedselschenkingen. Daardoor werden de richtlijnen uitgewerkt in samenwerking met heel wat internationale stakeholders.

Deze richtlijnen op Europees niveau moeten donors en ontvangers van voedseloverschotten helpen om ervoor te zorgen dat aan alle relevante vereisten voldaan wordt, zoals voedselhygiëne en voedingsinformatie voor consumenten. Op die manier kunnen veilige voedselschenkingen gewaarborgd worden. Verder promoten de richtlijnen een gemeenschappelijke interpretatie van de EU regels die toepasbaar zijn op schenkingen, waaronder die rond BTW.

België is een goed voorbeeld op het vlak van schenkingen. In de richtlijnen wordt dan ook verwezen naar specifieke praktijken in België die het schenken kunnen stimuleren. Enerzijds zijn dat de vrijstellingen op de BTW voor gratis schenkingen aan voedselbanken en lokale caritatieve verenigingen. Voor meer informatie: klik hier (beslissing voedselbanken - 2013) en hier (beslissing uitbreiding - 2015).

Anderzijds zijn dat de richtlijnen van het FAVV over de periode dat producten nog kunnen geconsumeerd worden na het vervallen van de minimale houdbaarheidsdatum. Voor meer informatie: klik hier.

De Europese richtlijnen rond voedselschenkingen kan u hier terugvinden.