Fabrieken van de toekomst zetten food heroes centraal

04.03.2021

Hoe beeld jij je een voedingsfabriek van de toekomst in? Robots die koken en drones die ingrediënten aanvliegen? Wij hebben helaas geen glazen bol, maar Danone Rotselaar en Cargill Izegem, die beiden een ‘Factory of the Future Award’ binnenhaalden, geven alvast een glimp van hoe die toekomst eruit ziet. En als het van hun afhangt, nemen duurzaam werken en onze food heroes daarin een centrale rol, met de steun van real-time data om snel en efficiënt de juiste beslissingen te nemen.

Factory of the Future Awards 2021

De Factory of the Future Awards belonen toekomstgerichte bedrijven die zich met zeven cruciale transformaties voorbereiden op de uitdagingen van de industrie 4.0. De voorbije jaren gingen tal van voedingsbedrijven met de prestigieuze awards aan de haal, waarmee ze meteen het vooroordeel de kop indrukken als zouden voedingsfabrieken niet “mee” zijn. Als onze bedrijven internationaal sterk scoren dan is dat ook omdat ze in sneltempo automatiseren en robotiseren. Wat overigens niet betekent dat de rol van de medewerkers minder belangrijk wordt, integendeel… Wij spraken twee gelukkige winnaars over hoe zij die transformaties aanpakten.

“Our food heroes made us Factory of the Future”

Zuivelproducent Danone is het voorbeeld van een multinational met een sterke lokale verankering in ons land. Meer bepaald in Rotselaar, waar Danone sinds de jaren ’60 investeert in haar fabriek en waar dagelijks een 90-tal boeren uit de streek hun melk leveren. Daarvan maakt Danone onder andere Actimel, dat trouwens in 1994 in Rotselaar werd uitgevonden. Sindsdien bleef Rotselaar een pioniersrol vervullen binnen Danone, met vorig jaar nog de lancering van de plantaardige versie van Actimel.

Site-directeur Jurgen Berckmans is maar wat fier op de erkenning als voedingsfabriek van de toekomst. Sinds deze week hangt er aan de gevel een banner met de veelzeggende slogan: “Our food heroes made us Factory of the Future” Om die 470 food heroes in Rotselaar te bedanken bestelde Jurgen ook chocolaatjes bij een chocolatier uit de buurt: “Dat past helemaal in de lokale verankering hé, maar vooral: het is een verdiende beloning voor onze food heroes die dit mogelijk maakten.”

Factory of The Future Danone

Als reden voor het succes verwijst Jurgen naar het transformatieplan dat Danone Rotselaar enkele jaren geleden opstelde en waarin het haar food heroes nog steeds nauw betrekt: “Sinds we onze mensen deel lieten uitmaken van en actief lieten meewerken aan dat transformatieplan en er ook intern over communiceerden, zagen we de betrokkenheid van onze food heroes echt verhogen. Nu begrijpen ze wat onze visie is en hoe ze daaraan zelf kunnen bijdragen. Neem bijvoorbeeld onze inspanningen om steeds minder water te verbruiken en vooral het verbruikte water te hergebruiken: mensen gaan thuis zeggen dat ze fier zijn om te werken voor een bedrijf dat bijdraagt aan een betere wereld. En het helpt hen ook om te begrijpen hoe ze zelf het verschil kunnen maken, thuis en op het werk.”

Dankzij die verhoogde betrokkenheid slaagde Danone Rotselaar erin om de digitalisering tot op de werkvloer door te trekken. Een team van een dertigtal vrijwilligers, uit een mix van afdelingen, test er nieuwe tools en applicaties, bijvoorbeeld om sneller defectmeldingen te spotten en op te lossen. “Digitale toepassingen helpen om de juiste data op het juiste moment bij de juiste personen te krijgen, zodat onze operatoren kunnen ingrijpen waar nodig. Dat is een hele omslag, maar het werkt omdat we onze digitale ambassadeurs daarbij nauw betrekken. Zij kunnen dan collega’s op de werkvloer op weg helpen met die nieuwe tools en fungeren zo als aanspreekpunt.”

De Factory of the Future Award is voor Danone Rotselaar duidelijk geen eindhalte: “Het is een never-ending story, waarbij je steeds beter probeert te doen. Dat is onze mindset, net als het feit dat we met diverse teams en partners intensief samenwerken om complexe uitdagingen op te lossen. Neem bijvoorbeeld de Actimel-flesjes: dankzij de nauwe samenwerking met onze verpakkingspartner, die zelfs op onze site in Rotselaar gestationeerd is, konden we stap voor stap de hoeveelheid plastiek in het iconische flesje Actimel halveren. Tegelijkertijd boeten we niet in op vlak van veiligheid en kwaliteit. Dat kun je alleen door expertise en data te delen.”

Van buikgevoel naar data-driven beslissingen

Cargill is actief in verschillende voedingscategorieën maar in Izegem ligt de focus al 20 jaar helemaal op plantaardige oliën. Marco Moes, Plant Superintendent van Cargill Izegem, mocht tijdens de uitreiking van de Factory of the Future Awards de honneurs waarnemen voor Cargill: “Het was leuk om dat event mee te maken en tegelijk een beetje raar. We zaten letterlijk in aparte bubbels en kregen onze prijs niet overhandigd maar moesten die zelf gaan nemen. Helemaal coronaproof natuurlijk! Nu ja, het belangrijkste is toch de erkenning voor ons team. En het is leuk dat er twee voedingsbedrijven dit winnen, die bovendien partners van elkaar zijn.”

Factory of The Future Cargill

Net zoals bij Danone kijkt ook Cargill in de eerste plaats naar de medewerkers als de bepalende factor om van de fabriek in Izegem een fabriek van de toekomst te maken. Die teamspirit komt al tot uiting in de slogan “Filling Lives CLEVER together”, met een mascotte die door één van de operatoren werd ontworpen. “Cargill heeft intern al jaren kwalitatief heel goede verbeterprogramma’s. Maar die werken pas als je mensen ze accepteren en inzien hoe die verbeterprogramma’s hen vooruit helpen. Daarom gaan we tijdens functioneringsgesprekken niet alleen spreken over resultaten maar ook over de ontwikkeling van de medewerker en van het team. Dat wordt geapprecieerd!,” aldus Marco Moes.

Cargill laat medewerkers actief meedenken hoe ze zaken kunnen verbeteren, vanuit een gedeelde visie. En dan komt het erop aan om effectief iets te doen met die input, bijvoorbeeld op het vlak van autonoom onderhoud van de productielijnen. “Vergelijk het met een oranje lampje dat brandt in je wagen. Ofwel negeer je het tot je auto stilvalt, ofwel handel je meteen. Ook bij een productielijn zijn er heel wat zaken die een operator kan doen om defecten te voorkomen en de lijn draaiende te houden. Het komt erop aan om samen te leren waarop je moeten letten en om het vertrouwen te geven om daarnaar te handelen.”

Om de juiste beslissingen te nemen hebben operatoren op elk moment de juiste data nodig. En liever niet op het einde van de shift, maar terwijl de lijn draait. Die data laten toe om beslissingen te nemen op basis van objectieve parameters in plaats van buikgevoel. Cargill investeerde daarom in het visualiseren van die data, bijvoorbeeld op grote schermen aan de productielijnen.

“We hebben samen met onze mensen gekeken wat daarop moest komen,” zegt Marco. “Zij bepalen welke data ze nodig hebben om de lijn efficiënt draaiende te houden. We leggen dus verantwoordelijkheid bij onze mensen zodat zij zelfstandig kunnen groeien. Daarop willen we in de toekomst verder inzetten. Een volgende stap is om ook te werken aan meer in-line metingen, zodat we bijvoorbeeld geen stalen moeten nemen en direct kunnen inspelen op fluctuaties in de productie. En we plannen ook om meer robots te gebruiken die onze mensen helpen, vooral voor repetitieve taken.”