Fevia blijft gaan voor een duurzame toekomst

13.03.2019

De strijd tegen de klimaatverandering en voor een duurzame toekomst staan bovenaan de sociale en politieke agenda. En dat is maar goed ook. Bedankt dus aan al die jongeren – en minder jongeren – die op straat komen en om actie vragen. Hun signaal valt duidelijk niet in dovemans oren, zeker bij de politiek. Ook bij Fevia nemen we de uitdaging ter harte: de Belgische voedingsindustrie voegt al jaren de daad bij het woord.

We lanceerden intussen ons derde duurzaamheidsverslag, waar onze acties om de impact op het klimaat te reduceren, integraal deel van uitmaakt. Het verslag toont aan dat de sector haar verantwoordelijkheid opneemt. Sinds 1990, het jaar waarin het Verdrag van Kyoto werd ondertekend, daalde onze CO2-uitstoot met 26%. Dat terwijl onze productiecapaciteit in diezelfde periode meer dan verdubbelde.

Liefst 170 bedrijven engageerden zich ook met de vrijwillige Vlaamse en Waalse akkoorden. Elk van die bedrijven heeft een duidelijk actieplan dat ze regelmatig herbekijken. Die bedrijven moeten ook verplicht investeren in energiebesparende maatregelen, die trouwens een pak verder gaan dan wat de meeste bedrijven sowieso al doen.   

Fevia Vlaanderen was de eerste federatie die, samen met de overheid, een energiecoach aanbood aan de vele kmo’s die de sector rijk is, voor het opzetten van energiebesparende maatregelen. Het ontbreekt bedrijfsleiders van kleine ondernemingen namelijk vaak aan tijd en technische kennis. Het EFES-project levert eenvoudige en efficiënte ingrepen die leiden tot positieve resultaten.

Ondanks alle geleverde inspanningen stagneert onze CO2-uitstoot, soms stijgt ze zowaar. Daarom voerden we 2011 twee studies uit: één in Vlaanderen en de andere in Wallonië. De studies brachten in kaart hoe de industrie CO2-neutraal kan worden. In 2016 werden in Wallonië de conclusies van de studie gegoten in een ‘Low carbon roadmap’. De conclusies waren eigenlijk simpel: de Belgische voedingsindustrie kan CO2-neutraal worden, indien ze voor haar energieproductie gebruikmaakt van eigen organische afvalstromen. Die vermijdt Fevia liever, omdat ze volledig in strijd is met de doelstellingen voor een circulaire economie.

Hoe dan ook is Fevia zich bewust van de shift naar een duurzamer voedingssysteem. Wat niet betekent dat het systeem radicaal in zijn geheel moet veranderen. Het gaat eerder om het vinden van oplossingen die stapsgewijs moeten leiden tot een vermindering van een impact op het klimaat. En laten we dit vooral samen realiseren, met alle schakels uit de voedingsketen, vertrekkende vanuit het gedeelde principe dat we allemaal verbonden zijn met elkaar.

En inderdaad, de Belgische voedingsindustrie beseft dat de klimaatverandering een onomkeerbare impact heeft op de landbouw in België. Dat is diezelfde landbouw die de voedingsindustrie meer dan 60% grondstoffen levert. Als de landbouw verandert, moet ook de voedingsindustrie veranderen en omgekeerd. Hierop bereidt die industrie zich voor, onder andere met projecten als “D’Avenir” in Wallonië en “De voedingsketen verduurzaamt” in Vlaanderen. Een concreet voorbeeld? Alpro zoekt met landbouwers naar manieren om in België soja te telen. Met als doel om op lokale basis plantaardige eiwitten te kunnen produceren.

Moeten we daarom specifieke voedingsproducten viseren, zoals we regelmatig lezen in de media? Absoluut niet! Fevia weigert mee te heulen met simplistische oneliners die bepaalde producten stigmatiseren. De innovatieprojecten van de competentiepool Wagralim en speerpuntcluster Flanders’ FOOD gaan alvast de goede richting uit voor het ontwikkelen, verbeteren of optimaliseren van productiemethodes en alternatieve producten. De sector neemt concrete initiatieven om de CO2-uitstoot van een product doorheen de hele keten te verminderen. Kijk maar naar de Belgische zuivelsector die de carbon footprint van Belgische melk tussen 2000 en 2015 met 26% deed dalen.

Kortom, Fevia tekent dag in dag uit voor een duurzame toekomst. Dit engagement maakt integraal deel uit van onze strategie die we elk jaar opnieuw vertalen naar concrete acties. En we doen dit met onze partners, want we zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje. Niet alleen op vlak van CO2, maar ook in het algemeen wil de voedingsindustrie evolueren naar een circulaire economie. Laten we samen ambitieus zijn. In het Fevia memorandum vind je alle recepten waarmee we kunnen koken een welvarende, duurzame en gezonde toekomst.

Ontdek alle recepten voor een welvarende, duurzame en gezonde toekomst op www.feviamemorandum.be