Fevia deelt de bezorgdheden van de landbouwers

30.01.2024

We ijveren voor een duurzaam voedingssysteem dat ecologisch, maatschappelijk maar ook economisch duurzaam moet zijn

Landbouwers laten van zich horen en voeren protest. Fevia toont begrip voor de bezorgdheden van de landbouwers, die zich helemaal aan het begin van de keten bevinden. Ook zij verdienen, net zoals onze voedingsbedrijven, erkenning voor hun werk binnen een duurzaam voedingssysteem.

Fevia is solidair met de Belgische landbouwers

Belgische landbouwers zijn onze belangrijkste leveranciers van grondstoffen en wij willen dat zij het goed stellen. 60% van onze grondstoffen komt van de Belgische landbouw. Onze landbouwers en veetelers zijn dus cruciaal voor ons en samen met hen willen wij evolueren naar een systeem dat duurzaam en rechtvaardig is voor alle betrokken partijen. 

De landbouw is van groot belang voor de bevoorradingszekerheid van ons land. Fevia wijst erop dat een lokale verankering van de volledige voedingsketen ervoor kan zorgen dat we niet afhankelijk worden van het buitenland.

Fevia deelt de bezorgdheid van de landbouwers

We delen dezelfde bezorgdheid als het aankomt op de torenhoge administratieve lasten, de tsunami aan nationale/regionale en internationale verplichtingen en vereisten inzake duurzaamheid die op de agrovoedingsketen afkomen. Ook onze voedingsbedrijven worstelen hiermee.

Laat ons samen met de beleidsmakers werk maken van het beperken en het beheersbaar houden van al deze verplichtingen. 

De rendabiliteit van de voedingsindustrie kent een sterke daling

De daling van de marge van de voedingsbedrijven in 2022 werd veroorzaakt omdat zij een lange periode de explosie van productiekosten zelf absorbeerden (grondstoffen, energie, verpakkingen, transport en lonen).

Het is dus niet correct om te zeggen dat Belgische voedingsbedrijven ‘van de situatie profiteren’, wel integendeel. De meest recente studies van het Prijzenobservatorium bevestigen deze margedalingen op het niveau van onze sector, evenals voor de verschillende schakels in de voedingsketen. 

Onze marges zijn overigens veel lager en evolueren niet in dezelfde zin als die van de andere industriesectoren in België, zoals duidelijk is op onderstaande grafiek (bron: Nationale Bank van België). Nog meer zorgwekkend: onze marges dalen structureel, terwijl andere industriesectoren er wel in slagen om hun marges te herstellen na een conjuncturele daling.

We moeten meer waarde geven aan voeding

Wij hebben er allemaal belang bij om te evolueren naar een waardeketen waar elke schakel zich in terugvindt en die rendabel is. Dit kan enkel gebeuren als voeding opnieuw haar juiste waarde krijgt. 

Daarvoor moeten we allemaal samenwerken, alle schakels in de keten tot aan de consument. Dat betekent: een juiste prijs betalen die de kosten dekt van een billijke, duurzame, kwalitatieve en lokale voeding. Deze waarde moet vervolgens op eerlijke wijze herverdeeld worden onder alle schakels die hiertoe hebben bijgedragen. We moeten dan ook samen strijden tegen oneerlijke handelspraktijken en het evenwicht tussen de verschillende schakels in de keten herstellen.

Een kmo-sector

95% van de ondernemingen van onze sector hebben een kmo-karakter. Voedingsbedrijven lijden dus ook onder een economische situatie die zeer moeilijk is. In Vlaanderen, telt 91% van de voedingsbedrijven zelfs minder dan 50 werknemers en de gemiddelde omvang van een Vlaams voedingsbedrijf bedraagt 22 werknemers. 

Enkel dankzij een constructieve samenwerking tussen alle schakels binnen de keten kunnen we erin slagen om te evolueren naar een duurzaam voedingssysteem: van landbouwers tot de consument, over de voedingsindustrie, de distributie en de beleidsmakers. We hebben allemaal onze rol te spelen. Dat lukt alleen als we allemaal de handen in mekaar slaan.