FEVIA Vlaanderen maakt werk van haar klimaatengagement

13.03.2017

Een van de 8 engagementen die FEVIA Vlaanderen eind 2016 nam in het kader van de Vlaamse klimaattop is het informeren van haar leden over de regelgeving m.b.t. F-gassen. Tijdens een zeer druk bijgewoonde infosessie over F-gassen fristen meer dan 65 voedingsbedrijven hun kennis op van deze regelgeving. Daarnaast namen de aanwezige bedrijven  ook enkele aandachtspunten en tips mee naar huis. Deze moeten mee leiden tot het realiseren van het ambitieuze klimaatengagement van FEVIA Vlaanderen.

Logboeken, lekdichtheidscontroles en lekverlies

F-gassen hebben een Global Warmin Potentiel (GWP) die vele malen hoger ligt dan die van CO2. Onzorgvuldig gebruik draagt mee bij aan de opwarming van de aarde.  De milieuinspectie gaf een duidelijk overzicht van de Europese en Vlaamse wetgeving inzake F-gassen. De focus lag daarbij  op de uitfasering van koelmiddelen met een hoge GWP maar ook op de (administratieve) verplichtingen van de exploitanten: het hebben van een correct ingevuld logboek, regelmatig lekdichtheidscontroles uitvoeren en het beperken van de relatieve lekverliezen.  Het zijn deze zaken die tijdens een inspectie worden gecontroleerd en waar het meest tegen gezondigd wordt. Goede afspraken met de koeltechniers die aan de installatie werken is daarom belangrijk.

Uit de presentatie van de milieuinspectie bleek dat er nog verbeterpotentieel zit in het beheer van koelinstallaties , niet alleen in de voedingsindustrie maar in alle sectoren.

Meten is weten

Naast de wetgeving vernamen de aanwezige deelnemers ook hoe ze hun koelinstallatie optimaal kunnen laten draaien door verschillende parameters (temperatuur, druk, energieverbruik,...) online te monitoren.  Hierdoor kunnen de vaak vele kleinere koelinstallaties aanwezig in het bedrijf beter op mekaar worden afgestemd. Bovendien kan het bedrijf aan de hand van onder meer deze parameters sneller lekken detecteren in de koelinstallatie.

Verdere acties

Het was een leerrijke infosessie vol praktische tips en aandachtspunten. De aanwezige bedrijven zullen de opgedane kennis in de praktijk omzetten en zo bijdragen aan het behalen van de doelstelling van FEVIA Vlaanderen.  De presentaties en opgedane kennis zullen ook met alle andere leden worden gedeeld zodat ook zij verder kunnen werken aan het optimaliseren van hun koelinstallatie.

FEVIA Vlaanderen maakt ook verder werk van de andere 7 maatregelen uit haar klimaatengagment waaronder het beperken van voedselverlies, de energiebeleidsovereenkomsten en het proefproject mini-ebo.

Het klimaatengagement van FEVIA Vlaanderen

Zonder rekening te houden met de verdere groei van de sector, hoopt FEVIA Vlaanderen dat deze maatregelen en de verdere inspanningen van de individuele voedingsbedrijven tegen 2030 245.000 ton CO2 equivalenten, dwz 15 % ten opzichte van 2014, besparen. In vergelijking met 1990 komt dit neer op een besparing van 1 miljoen ton CO2-equivalenten. Een van de maatregelen betreft acties rond F-gassen.

Actie 4 : De leden informeren over de regelgeving m.b.t. F-gassen 

FEVIA zal de komende jaren haar leden informeren over de regelgeving inzake de verkoop/aankoop en het gebruik van koelmiddelen. Dit zal gebeuren via het publiceren van artikels, het organiseren van infosessies, het verspreiden van bruikbare informatie rond het beperken van lekkage koelmiddelen, alsmede de correcte terugwinning en afvoering van gebruikte koelmiddelen.

FEVIA Vlaanderen is actief betrokken bij het opstellen van een checklist om de exploitanten van koelinstallaties te informeren over hun wettelijke verplichtingen (logboek, lekverlies) maar ook over de uitfasering van bepaalde F-gassen. Deze checklist is zo goed als gefinaliseerd en FEVIA Vlaanderen zal deze door enkele van haar leden laten testen.