FEVIA Wallonie ontmoet de nieuwe Waalse Regering

20.11.2017

Een delegatie van FEVIA Wallonië heeft deze laatste maanden, ieder om beurt, de nieuwe Waalse Minister-President, Willy Borsus, alsook de nieuwe Ministers van zijn regering, Pierre-Yves Jeholet (economie, innovatie, werk en export), Jean-Luc Crucke (energie en begroting) en Alda Greoli (gezondheid en cdH-fractieleider) ontmoet. Een mooie gelegenheid om hen te herinneren aan de economische belangrijkheid van de sector in Wallonië en aan de verschillende initiatieven voor een duurzame groei die een aanzuigeffect heeft op de export.

De verschillende Ministers verzekerden ons van hun volledige steun bij de stappen die we zetten en waken ook over een kader dat aan onze bedrijven toelaat om zich te ontwikkelen: beroepen-schaarste en alternerend leren, meerkosten gelinkt aan energie en andere lasten, promotie van de export, bevordering van de innovatie met de pool Wagralim, “démarche d’Avenir” voor een duurzaam agro-voedingssysteem...   

Minister Di Antonio (milieu, ecologische transitie, mobiliteit) werd bovendien in één van onze bedrijven uitgenodigd om het met hem te hebben over de verpakkingen binnen de voedingssector alsook andere onderwerpen die binnen zijn competenties vallen.