Financiële steun voor projecten Green Deal Anders Verpakt

18.07.2022

De Green Deal Anders Verpakt stelt een budget ter beschikking van 600 000 euro voor financiering van projecten rond het vermijden en hergebruik van verpakkingen. Dien je project in voor 14 september en ontvang steun in je bijdrage aan de transitie naar een duurzamere verpakkingswereld. 

Meer dan 80 bedrijven en organisaties ondertekenden in maart de Green Deal Anders Verpakt (GDAV), een green deal met focus op het vermijden en hergebruiken van verpakkingen. Via concrete projecten en acties engageren ze zich om hun diensten en/of verpakkingen en bijhorende processen te gaan herdenken richting preventie en hergebruik van verpakkingen. Lees er hier meer over.

Deze omschakeling vergt echter vaak een wijziging van het hele businessmodel en er zijn heel wat systemische knelpunten die dergelijke wijziging in de weg kunnen staan.  Om deze omschakeling kracht bij te zetten, lanceert de stuurgroep GDAV een projectfinanciering van 600 000 euro.

De projectfinanciering richt zich specifiek op (partnerschappen van) ondernemingen, onderzoeksinstellingen, lokale overheden en organisaties die projecten beogen te realiseren die bijdragen aan een systeemtransitie naar ene duurzamere verpakkingswereld. Als minimumvoorwaarde moet de indienende partij deelnemen aan de Green Deal Anders Verpakt.

Meer informatie over deze financiering en de voorwaarden

Klinkt dit interessant, maar neem je nog niet deel aan de Green Deal? Dit is gelukkig nog steeds mogelijk! Neem contact op met Candice Joseph (cj@fevia.be).