Fiscale administratieve vereenvoudiging: raadpleging

27.01.2020

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) start een raadpleging om concrete voorstellen tot fiscale administratieve vereenvoudiging te verzamelen. Na evaluatie van hun haalbaarheid zullen zij aan de bevoegde autoriteiten worden voorgelegd. 

De voorstellen kunnen alle aspecten van de fiscaliteit bevatten (personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, fiscale procedure, douane en accijnzen, …) maar zouden beperkt moeten worden tot effectieve voorstellen die leiden tot administratieve vereenvoudiging. Hervormingsvoorstellen met een budgettaire impact komen in deze bevraging niet aan bod.    

Graag ontvangen wij uw inbreng tegen uiterlijk vrijdag 6 maart 2020 via Carole Dembour (cad@fevia.be).  

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.