Grondwettelijk Hof vernietigt 'cash for car'

04.02.2020

In zijn arrest van 23 januari 2020 verklaart het Grondwettelijk Hof de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding nietig.  Wat betekent dit concreet?

Het antwoord vind je in dit artikel van het VBO waarin de gevolgen van deze uitspraak worden toegelicht.